2017. január 10., kedd

Ördögtől megszállott

Miután  Márk  evangélista   röviden  összefoglalta   és  bemutatta   Jézus   tanításának lényegét, az első tanítványok meghívásáról tesz említést,  ezt olvashattuk a  tegnapi evangélium  második  felében.
A tanítványok,  azaz Simon Péter és  testvére András,  valamint a  két Zebedeus  fiú, Jakab  és János meghívása azért lényeges, mert Jézus már az ő társaságukban  érkezik meg  Kafarnaum  városába.  Az  Úr   tehát  nincs  egyedül,  hanem   vannak tanítványai, olyan személyek, akiket  ő maga választott  és hívott meg, s akik készséggel  követik őt.
E tanítványok  tehát kezdettől  fogva  tanúi mindannak, amit Jézus tanít és  tesz, éppen ezért tarthatjuk hitelesnek  a feltámadás után Jézusról szóló tanúságtételüket. Tanításának helyszínéül Jézus  a zsinagógát választja,  de az  evangélista itt egyetlen mondatot sem idéz, hanem rögtön áttér egy csodás gyógyításra, Jézus kiűzi az  ördögöt egy megszállott  emberből. Kissé furcsának  tűnik, hogy mit  keres  a  zsinagógában,  az imádság  házában  éppen  a  szombati istentisztelet idején ez a  tisztátalan lélektől, azaz ördögtől  megszállt ember.  Jelenléte   vajon  nem   zavarta  az   imádságra   összegyűlteket? Feltehetően igen,  csak  éppen nem  tudtak  ellene tenni,  mert  a  gonosz hatalmával szemben az emberi erő önmagában tehetetlen.
Ezzel szemben Jézus egyetlen parancsával képes legyőzni a gonoszt, kiűzni a megszállottból  az ördögöt,  mert  isteni  hatalma  erősebb  a  gonosz  erejénél.  Miután   a hallgatóság csodálkozva, ámulattal hallgatta az  Úr szavát, e csoda  révén mindannyian láthatták isteni erejének megnyilvánulását is. Nem csoda  hát, hogy híre gyorsan terjed.

(his)