2018. április 25., szerda

Szent Márk


Szent Márk
Zsidó papi családból származott. Zsidó neve: János. Az Úr szenvedése idején még ifjú volt. Szent Pál első apostoli útján elindult rokonával, Barnabással, de Pergéből visszafordult. Ezért a második apostoli úton már nem vett részt, hanem Barnabással együtt Ciprus szigetére ment. Később Péter apostollal együtt Rómában tartózkodott, és ott tolmácsolta Szent Péter prédikációit. Ezeket írta le evangéliumában.
Az Apostol-fejedelmek vértanúsága után Alexandria püspöke lett, és ott szenvedett vértanúságot. Ezekiel próféta jövendölése alapján oroszlánnal ábrázolják, mert azzal kezdi evangéliumát: " A pusztába kiáltó szava: Készítsétek az Úr útját!".
Az evangélium megírásával betöltötte az Úr parancsát:

Menjetek el az egész világra:
hirdessétek az evangéliumot
minden teremtménynek!
Alleluja!

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Imádkozzunk, Testvéreim, hogy Urunk, Jézus Krisztus erősítse az evangélium tanításának igazságait, és Szent Márk közbenjárására növelje hitünket. 
Adj, Urunk, Egyházadnak igehirdetőket, hogy egyre jobban megismerjük az evangélium tanítását.
Engedd, Urunk, hogy a pogány népek is meghallják az evangélium üzenetét.
Növeld, Urunk, hitünket, hogy általunk is terjedjen Országod örömhíre.
Áldd meg mindazok munkáját, akik parancsod szerint a missziókban tevékenykednek.
Add, hogy az evangélium ismerete elvezessen minket a megdicsőült Egyházba.
Urunk, Jézus Krisztus, mérhetetlen ember-szeretetedben Szent Márk evangélistát tanításod hírnökévé tetted. Kérünk, add, hogy közbenjárására mi is megerősödjünk a hitben, és betöltve parancsodat, általunk is terjedjen evangéliumod. Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
Ámen