2019. január 10., csütörtök

A Názáreti beszéd


Názáreti beszéd
„Az Úr lelke van énrajtam, mert felkent engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek; azért küldött el, hogy a szabadulást hirdessen a foglyoknak, és a vakoknak szemük megnyílását; hogy szabadon bocsátsam a megkínzottiakat, és hirdessem az Úr kedves esztendejét” (Lk 4,18-19).
Láthatatlan az a csönd, ami beköszönt szavai után: „Ma teljesedett be ez az írás a fületek hallatára” (Lk 4,21). Olyan jó lenne felnőni, felemelkedni ebbe a „felső légkörbe”. Olyan jó lenne rábízni magunkat az itt megtapasztalható áramlásra, erőre és sodrásra.
Transzfiguráció ez a javából: elragadtatás abba a valóságba, ahol gyógyulnak az emberek sebei és könnyebbülnek terhei. Ez a jelenet - az Eukarisztia ikonja, „ős-eukarisztia”. Mintegy epiklésziszként, s valóságos lélekhívás ez, rajta függ a Lélek - és önmagát adja a gyógyító Jézus.
Az Úrfelmutatás „archetípusa” is ez egyben: „mindenki szeme rajta függött”. Kérd a kegyelmet az Egyháztól, hogy tudd szemlélni Őt a Szentírás szavainak ikonján. Amit Jézus mond, nekünk is szól, bennünket is bátorít arra, hogy „hirdessük az Úr kedves esztendejét” (Lk 4,19).