2019. január 18., péntek

Árpád-házi Szent Margit


Árpád-házi Szent Margit
A vesztett muhi csata után IV. Béla király feleségével, Laskaris Máriával együtt Dalmáciába menekült. Ott, Klissza várában született Szent Margit 1242-ben. Szülei felajánlották Magyarországért.
Margit négy éves korában a veszprémi domonkos apácákhoz került, és ott gondos nevelésben részesült. Később a Nyulak szigetén lévő zárdába került át, amelyet atyja építtetett.
Visszautasította II. Ottokár cseh, és Anjou Károly szicíliai király házassági ajánlatát.
1261-ben ünnepélyes fogadalmat tett. Az önfegyelmezés és keresztény szeretet példaképe. A legalacsonyabbrendű munkát is szívesen végezte, és a legrosszabb ruhákban járt. Napjait munkában, éjszakáit imádságban töltötte.
1271. január 18-án halt meg.
XII. Piusz pápa avatta szentté 1943. november 19-én.