2019. január 3., csütörtök

Jézus Szent Neve


Jézus Szent Neve
Jézus Szent Nevének segítségül hívása katolikus eredetű imádság. A hívek az egyház születése óta már gyakorolták, a liturgiában azonban a XIV. században kezdik tisztelni.
Sienai Szent Bernardin és tanítványai egész Itáliában Európa-szerte terjesztik tiszteletét. A XVI. században külön liturgikus ünnepet vezetnek be Jézus Neve tiszteletére.
1530-ban pedig VII. Kelemen pápa engedélyezi a ferenceseknek Jézus szent nevét zsolozsmával is ünnepeljék.