2019. március 15., péntek

Farizeusi vallásosság


Farizeusi és a Jézusi vallásosság
Jézus korában a farizeusok vallási csoportjának tagjai számítottak a leginkább vallásos embereknek. Ők voltak azok, akik a legjobban ismerték és be is tartották a vallásosság alapját képező mózesi törvényeket.
Jézus hallgatóságában joggal merülhetett fel a kérdés, hogy miként lehet felülmúlni ezt a szigorú vallásos életformát.
Jézus egyrészt rámutat az említett vallási csoport hamis vallásosságára, amely eltért az isteni szándéktól, másrészt megjelöli az irgalmasság szeretet útját, amely értékek az őt követők vallásosságának alapelemei. Mégpedig olyan pillérek ezek, amelyek Isten lényegéhez tartoznak, s amelyeket az Isten képére és hasonlatosságára teremtett embernek is gyakorolnia kell.
Isten áldd meg a magyart!