2019. március 29., péntek

Melyik az első


Melyik az első
Jézus ellenfelei közt voltak olyan személyek is, akik tudás szintjén megértették a fő parancsolat lényegét. Az írástudó kíváncsiságból kérdezett rá a fő parancsolatra. Ő tudta, hogy melyik a legfőbb parancs, hiszen minden reggel elimádkozta a “Halld, Izrael!” Imádságot. Ebben az imában kifejeződik az imádkozó hűsége az egyetlen igaz Isten iránt. Isten szeretete minden tevékenyégénél fontosabb. Nem kevésbé fontosabb a főparancs második része: “Szeresd felebarátodat, mint önmagadat” (Lev 19,18).
A felebarátunkat csak akkor szeretjük helyesen, ha megvan bennünk a helyes önszeretet. Aki lebecsüli önmagát és saját személyét az nehezen tud másokat tisztelni. Ha a helyes önszeretet az isteni szeretet fényében történik, akkor kezdi az ember érzékelni a parancsnak a lényegét; addig csak egy előírás, parancsolat marad számára. Amikor felfedeztük ennek a főparancsnak a lényegét, akkor az a cselekedeteinkben is érzékelhetővé válik. Nem elég a főparancs szolgai teljesítése, szükségünk van a Szentlélekre, aki lelkülettel, élettel tölti meg a Törvényt.
Jézus konkrét tettekben mutatta meg kortársainak a főparancsolat helyes gyakorlatba ültetését. Nem elég naponta imádkozni a főparancsolatot, hanem fontos annak a mindennapi gyakorlása. Csak akkor van értelme az Isten iránti személyes hódolatunknak, ha az embertársainkkal való érintkezésünkben is megmutatkozik.
Egy régi japán ének a következőket énekli meg: Szeretni Jézus szavaival, cselekedeteivel, érintésével. Csak így nyer értelmet a főparancsolat ismétlése.