2017. február 21., kedd

Aki első akar lenni

Évközi idő, 7. hét Kedd
Isten félelmének igazi próbája a szenvedés. Ha valaki áldozatkész lélekkel elviseli a szenvedést arról elmondható, hogy hithű keresztény.
A megpróbáltatásokban imádsággal kell szívünket megerősíteni, és nem szabad elveszíteni a reményt, ha Isten segítsége késlekedni látszik. Aki hűségesen kitart, bőséges jutalomban részesül.
A hatalomvágy igen erős az emberben: első akar lenni mások rovására is. Jézus viszont arra tanítja övéit, hogy az igazi nagyság a szolgáló szeretetben van. Az ő példájából láthatják: azért dicsőíti meg őt Isten, mert kész arra, hogy mindenben hűségesen teljesítse az Atya akaratát.

Ámen