2017. február 18., szombat

Évközi 7. vasárnap 2017

7. évközi vasárnap. 2017

Bevezetés
Az Úr Jézus a mai évközi 7 vasárnap evangéliumi szakaszában csupa olyasmit követel követőitől, amelyek ellentétesek természetünkkel. Az Úr Jézus szándékosan ki is élezi a dolgot, hogy meghökkentsen, s felrázzon bennünket, hogy megértesse velünk az új törvény szellemét, a felebaráti szeretet parancsát, amely a réginek tökéletesítése és kiterjesztése az ellenségre is. Felráz-e, meghökkent-e bennünket az ellenségre is kiterjedő szeretetparancs?

Kirie litánia
Urunk Jézus! Bocsásd meg nekünk, hogy nem teszünk jót ellenségeinkkel. Uram irgalmazz!
Urunk Jézus! Bocsásd meg, hogy sokszor elfordultunk a rászorulóktól. Krisztus kegyelmezz!
Urunk Jézus! Bocsásd meg, hogy nem imádkozunk azokért, akik bennünket, gyűlölnek és üldöznek. Uram irgalmazz!

Evangélium után
"Hallottátok a parancsot: Szeresd felebarátodat, és gyűlöld ellenségedet: Én pedig azt mondom nektek: szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jók azokkal, akik gyűlölnek és gyaláznak benneteket és imádkozzatok üldözőitekért!”
E szavak hallatán azt mondjuk, hogy ez lehetetlen: Ilyenre képtelenek vagyunk! Aki gyűlöl engem, aki életemre, s a keresztények és Európa életére tör, azt én szeressem, azzal én tegyek jót? Azért én imádkozzam?
Hát a keresztény ember egy pipogya tedd ide, tedd oda tehetetlen bábu, akit ide-oda lehet lökni, taszítani, akinek a lábára vagy a nyakára szabad tiporni, de neki még jajgatni, vagy felszisszenteni sem szabad?!
Ez teljesen lehetetlen!
Ha valaki ismerte és gyakorolta is a krisztusi szeretet parancsát, akkor a szeretet himnuszának megfogalmazója, Szent Pál igencsak ismerte és gyakorolta. De, amikor a zsidók Jeruzsálemben lefogták és a római helytartóhoz hurcolták, nem hagyta annyiban a dolgot, hanem, mint római állampolgár a császárhoz fellebbezett, és helytartó teljesítette is kérését. Nem hagyta annyiban.
Minden törvénysértés ellen van és kell is hogy legyen jogorvoslás. Még a folytonos diszkriminációt szenvedő keresztények számára is. Biztosított kell, hogy legyen, a szabadelvű, nemzetietlenedő és kereszténeket üldöző világban is! És kell is, hogy éljenek is vele, a keresztények is, és megvédjék magukat.
Ismerjük az Európát és a kereszténységet végveszedelemmel fe-nyegető keleti veszedelmet.
És jönnek a nem keresztény erők, és kioktatják a keresztényeket, hogy tartsák be az Evangéliumot, és fogadják be a menekülteknek mondott Európát elfoglaló tömegeket.
És jönnek a filantrópkeresztények, akik azt mondják, hogy nem úgy kell tenni, ahogyan tesszük, hanem úgy ahogy Jézus tenné. És mondják is a saját elképzeléseiket, mint Jézusét. Pedig sem ők, sem mi nem tudjuk, hogy Jézus, hogyan tenné. Csak azt tudjuk, hogy adott estekben hogyan tette. Nekünk azokból kell kiolvasni, amit nekünk most és itt tennünk kell.
Böjte Csaba atya szavai sem Jézus szavai, de megfontolásra méltóak. De idézem szavait:
„Elítélem azt, aki feltétel nélkül mindenkit beenged. Én több mint ötezer gyereket fogadtam be, de csak azt, aki kérte, aki tényleg segítségre szorult és azt, aki kész volt velem együttműködni.”
„A házamon van egy ajtó, azon be lehet kopogni, ha beengedem, be lehet jönni, de a vendégnek méltónak kell lenni a befogadásra.”
„Jézus Krisztus irányt mutatott, eljött a földre és meghívta országába az egész emberiséget, vagyis nagylelkűen befogad, integrál. De az biztos, hogy Jézus nem enged be mindenkit nyakló nélkül a mennyek országába. Nem elég csak mondogatni, hogy» uram, uram «, hanem tenni is kell érte.”
Ennyit az ellenség szeretetének közösségi vonatkozásáról. Akinek füle van a hallásra hallja meg!
És mik az egyéni vonatkozásai? Miről van tehát szó akkor az ellenségszeretetben? Arról, hogy a keresztény ember nem gyűlölhet senkit, még az ellenséget sem! Nem lehet olyanná, mint ők. S nem teheti ellenségeivel és gyűlölőivel azt, amit ők tettek, vagy tesznek vele.
Az emberekkel szembeni kötelességeink teljesítésekor nem nézhetjük azt, hogy hívő-e vagy nem hívő, hanem azt, hogy ember! Ő is Isten teremtménye, és ha ma még nem, de holnap ő is Isten gyermeke lehet. „Mennyei Atyátok felkelti a napot jókra és gonoszokra egyaránt.”
Aztán meg arról van szó, hogy a keresztény vallás nem üzlet. Azzal teszek jót, aki velem is jót tesz. Annak köszönök, aki nekem is köszön. Annak adok, aki nekem is ad.
Ha negatív diszkriminációt alkalmazok, és még egyetlen egyszer sem tettem jót ellenségemmel, nem vagyok keresztény. Ha még egyszer sem bocsátottam meg ellenségemnek nem vagyok keresztény, és nem töltöm be azt a feladatomat, amit a kereszténynek, mint kovásznak be kell töltenie e világban.
Gondolkodtunk-e már azon, hogy mivé lenne e világ keresztények nélkül? Mivé lenne Krisztus ma hallott parancsának megtevői nélkül? Mivé, ha mindenütt, mindenki és mindig csak gyűlölni tudná az ellenségét
Mivé fajulna a világ, ha a rosszat mindig csak rosszal tetéznénk, ha nem lenne többé megbocsátás, irgalom és szeretet? Nem látjuk-e már be végre, hogy az emberi szívekben uralkodó bosszú és erőszak erői változtatják az emberi történelmet véres harctérré, a társadalmat meg olyanná, amilyen, otthonainkat békétlenné?
És nem látjuk-e be, hogy csak a megbocsátás gyakorlatával, az ellenség szeretetével törhetünk ki az ellenségeskedés ördögi köréből? Hogy az igazi béke csak ott lobogtatja fehér zászlóit, ahol a jóakaratú emberek kibékülnek, nem bántják, hanem segítik egymást.
Nyújtsunk hát békejobbot egy-másnak, hogy béke legyen családunkban, hazánkban és e világban.

Ámen