2017. február 16., csütörtök

Kinek tartanak

Azok az események,  amelyeket eddig olvastunk  Szent Márk  evangéliumából, többségében Galileában,  illetve pogány  területeken történtek.
Mostantól viszont Jézus  elhagyja Galileát  és ettől  kezdve Jeruzsálem  felé  tart. Ennek ismerete azért  fontos számunkra,  mert ebből derül  ki, hogy  Jézus tudatosan teljesíti  küldetését.  Jól  tudja,  hogy  milyen  sors  vár  rá Jeruzsálemben,  ezért  is  jövendöli  meg  tanítványainak  szenvedését  és halálát, amely ebben  a városban fog  bekövetkezni, bár ők  ekkor még  nem értik az  Úr  ezzel  kapcsolatos kijelentéseit.  Erről  az  értetlenségről tanúskodik a Péter apostollal folytatott beszélgetés.
Mi járhatott  Péter fejében?  Azt gondolta,  hogy eddig  minden  ragyogóan sikerült. Akárhol is  járt Jézus  az írástudók  és farizeusok  kivételével mindenki örömmel fogadta.  Hatalmas tömegeket  tanított, rengeteg  beteget meggyógyított,   munkálkodása   nem   csak    a   zsidók   által    lakott országrészekben, hanem  a  pogány  vidékeken is  számos  lelki  gyümölcsöt termett. Mindezt  még  saját  és apostoltársai  tapasztalata  is  fokozta, hiszen amikor  Mesterük missziós  útra küldte  őket, akkor  ők is  hasonló pozitív fogadtatásban részesültek.
Péter azt gondolhatta  tehát, hogy  az ország fővárosába, Jeruzsálembe érkezve  is sikeres lesz Jézus  fellépése. Jézus azért feddi meg őt, mert ha igaznak tűnnek is elképzelései, azok nem egyeznek Isten szándékával.

Urunk, Jézus, segíts, hogy megértsük és megtegyük a mennyei Atya akaratát!