2017. február 14., kedd

Szent Cirill és Metód

Szent Cirill és Metód
Szt. Cirill szerzetes és Szt. Metód püspök, egyházszervezők, Európa védőszentjei
Az üdvösség jó híre belülről hatja át a népek kultúráját és történelmi tapasztalatát. Ez a nagyszerű hivatás indította a szlávok apostolait, Szent Cirillt és Metódot, hogy a Bibliát az általuk megtérített népek nyelvére lefordítsák.
Megértették, hogy az üdvösség jó hírét bele kell gyökereztetni a társadalom szokásaiba. Ma úgy mondanánk, hogy tökéletesen megvalósították az inkulturációt, mely megvéd a faji előítéletektől, a hamis felsőbbrendűség-tudattól.
Halálakor Cirill így imádkozott: „Uram, Istenem, gyarapítsad Egyházadat, és gyűjtsd egységbe az emberiséget. Választottjaidnak add meg a hitben való egyetértést, áraszd szívükbe igédet, hogy azt keressék, ami kedves számodra.”

Adoremusz 2006)