2017. február 7., kedd

Jézus és a farizeusok

A Jézust kereső lelkes néptömeg után színre lépnek az ellenfelek is,
róluk olvasunk a mai evangéliumban.
Fellépésüket így vezeti be Márk evangélista: „Összegyűltek Jézus köré a  farizeusok és néhány írástudó  Jeruzsálemből.” Az  „összegyülekezés”  arra  utalhat,  hogy  fellépésük  szervezett.   Nem véletlenszerűen találkoznak  Jézussal,  hanem kifejezetten  hozzá  jönnek, mégpedig elég nagy utat tesznek meg Jeruzsálemtől a galileai országrészig.
Világosan látszik az  evangélista szándéka:  az olvasó  még véletlenül  se gondolja azt,  hogy kivétel  nélkül  mindenki elragadtatással  volt  Jézus iránt vagy lelkesedéssel kereste a vele való személyes találkozást.
Az  is látszik, hogy  Jézus  tanításának  és csodáinak  híre  viszonylag  nagyobb távolságra, a fővárosig is eljutott, így a korabeli uralkodók és a vallási élet  vezetői  is   tudomást  szereztek   róla.
A   leírás  alapján   nem feltételezhetjük azt, hogy a zsidó főtanácsban már ekkor megvitatták volna a Jézus  körül  kialakult  helyzetet  és  annak  kivizsgálására  hivatalos küldöttséget küldtek  volna, de  az  szembetűnő, hogy  az írástudók  és  a farizeusok fellépése  határozott, amely  abból  fakad, hogy  ők  tartották magukat a vallási élet irányítóinak és a törvények helyes értelmezőinek.
Jézusnak viszont  az  a  határozott  véleménye  róluk,  hogy  helytelenül értelmezik a  mózesi törvényeket,  nem  értik és  nem is  teljesítik  azok lényegét, vallásosságuk csak a látszatra törekszik. A rendszeres lelkiismeretvizsgálat megóv a képmutató lelkülettől és  segít a vallásosság helyes gyakorlásában.

(HIS)