2017. február 23., csütörtök

Szent Polikárp

Polikárp szmirnai püspök, Szent János apostol tanítványa, a keleti Egyház kiemelkedő egyénisége.
A húsvét megünneplésével kapcsolatos vita eldöntésére személyesen járt Rómában, Anicét pápánál (151 körül).
Fennmaradt a Filipiekhez írt levele. Életéről egykorú írók, Szent Iréneusz püspök és Tertullianus írtak.
Haláláról hiteles vértanú akták tanúskodnak. 86 éves korában, 155. február 23-án a pogányok bevádolták a prokonzulnál, mint "Ázsia tanítómesterét", és halálát követelték. Máglyahalálra ítélték, de mivel a tűz nem ártott neki, karddal átdöfték. Holttestét megégették, de csontjait összegyűjtötték, és "minthogy drágaköveknél többre becsülték, megfelelő helyen (a kisázsiai Musztafa hegyen) eltemették".
Ott gyülekeztek össze a keresztények "vértanú születésnapját" megünnepelni.

Isten segítségét kérjük a mai napon, hogy Polikárp közbenjárására erősítse meg hitünket, és áldj a meg a felkészülésünket a közelgő nagyböjtre.