2017. február 3., péntek

Keresztelő vértanúsága

Szent Márk evangélista  következetesen jegyzi le  Jézus útját, illetve  az   úton történt találkozásait, csodáit és tanításait.
Most mégis egy  kitérőt olvasunk a mai evangéliumban Keresztelő János elfogásával és  kivégzésével kapcsolatban. Bár a  jelenet nem  illeszkedik az  események sorába,  annak beillesztése azonban nagyon is  tudatos az evangélista részéről.
Korábban részletesen bemutatta az előfutárnak, Keresztelő Jánosnak és a Messiásnak, Jézusnak a születése körüli  csodás eseményeket. E párhuzamból  megtudtuk, hogy János  az Isten  küldötte,  Jézus pedig  az  Isten Fia.
Amikor  most bemutatásra kerül  János  halála  és annak  körülményei,  akkor  ezzel  az evangélista mintegy előre jelzi  Jézus sorsát is.  A hitetlenségből és  az előítéletekből fakadó  elutasításra már  korábban  is láttunk  példákat  a Jeruzsálemből érkező,  Jézust  az  ördögökkel  és  gonosz lelkekkel  való szövetkezéssel megvádoló írástudók  vagy éppen a  názáretiek részéről.  Az elutasítás most  még  csak  szóbeli formában  jelentkezik,  amely  az  idő előrehaladtával fokozódik és Jézus elfogásával, elítélésével és  keresztre feszítésével végződik.
Ha  engedünk   a  kísértéseknek,   akkor  könnyen   eluralkodik  bennünk   a rosszindulat, az  irigység, a  gyűlölet. De  ha elutasítjuk  azokat,  akkor Isten kegyelme és szeretete fog bennünk növekedni.

(his)