2017. november 4., szombat

Ferences halottak napja

Ferences halottak napja. 2017.
Templomunkban a mai napon emlékezünk halott rendi testvéreinkre, és a szeretet hullámhosszán üzenünk nekik. De gondolunk-e a saját halálunkra is? Különösen is ilyenkor elhunyt szeretteinkre való szeretetteljes emlékezésünkkor.
A temetők csendjében szívünkbe oson az örök kérdés: miért születtünk, miért élünk, ha meg kell halnunk? Miért kell egész életünk során együtt élni a halál gondolatával? Akaratunk nélkül születtünk és akaratunk ellenére kell meghalnunk. Minden földi teremtménynél kiválóbbnak tartjuk magunkat, de ezért azzal kell adóznunk, hogy a teremtett lények közül egyedül mi tudjuk azt, hogy meghalunk.
Azokat válaszokat, amelyeket a kérdéseket felvető, s kétkedő embernek a tudomány, a művészet, s a bölcselet ad, jól tudjuk, nem nyugtatják meg az embert.
Értelmünk fényereje ugyanis nem elegendő ahhoz, hogy megválaszolja azokat a kérdéseket, amelyek a titok fátyolában rejtőzködnek.
Ezért fordulunk kérdéseinkkel ahhoz a Jézushoz, aki élete példájával, világos tanításával válaszol az élet és halál miértjeire. Vajon mit válaszol?
Urunk Jézus Krisztus gyakran hangoztatta, hogy közénk jövetele az Atya akaratából történt, Ő küldte a földre. Megtestesülése azáltal valósult meg, hogy az Atya akarata találkozott Mária befogadó szeretetével.
Ha mármost saját életünk miértjét keressük, erre is ezt válaszolhatjuk: Isten küldő szeretete indít el a földi élet útján, ha ez a küldő szeretet találkozik szüleink befogadó szeretetével. Ha ez megtörténik, kiléphetünk a lét partjára, és megkezdhetjük zarándokutunkat.
A másik jelentős kérdést így fogalmazhatjuk meg: miért születtünk, mi dolgunk a világon? A válasz ismét az Úr Jézus életéből határozható meg. Ő ugyanis a mi üdvösségünkért, a szeretet indíttatására jött a földre. Ezért élt, ezért szenvedett.
A talentumokról szóló példabeszédében minket is arra figyelmeztet, hogy életünket másokért kaptuk. Csak akkor élünk igazán a folyton nyíló sírok között, ha másoknak ajándékozzuk életünket. Az ember sokféle tevékenységgel töltheti meg életét, de minden munkánknak aranyfedezete a szeretet, a szív fényessége. Azért élünk tehát, hogy szeressünk, és ha kell szenvedjünk is érte.
A harmadik kérdés: miért halunk meg? Sokan megalázónak tartják azt a körülményt, hogy megkérdezésünk nélkül "ránk tukmálták" az életet, és akaratunk ellenére kell megadnunk magunkat a halálnak. Vajon a keresztény szemlélet szerint mit jelent a halál?
A válasz most is egyszerű és világos. Isten küldött a világba, az Ő atyai joga, hogy visszahívjon minket. Ezt a hazahívó szót a halál mondja ki. Küldő szavára szüleink mondottak igent, a halál hívó szavára nekünk kell igent mondanunk. Ennyit jelent keresztény módon meghalni. Jézussal kell kimondani: Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet.

Ámen.