2017. november 9., csütörtök

Lateráni Bazilika

Ma a liturgia a Lateráni Bazilika felszentelésének ünnepét üli.
A Lateráni Bazilika a római kereszténység első temploma. A Római Birodalom 300 éves egyházüldözése után Nagy Konstantin császár a keresztényeknek ajándékozta Lateráni palotáját. Ezt átalakítással alkalmassá tették istentiszteleti célokra.
A katakombák titkos misézőhelyei után Krisztus hívei már földfeletti templomban ünnepelhettek, díszes oltárt állíthattak fel, ünnepélyes körmeneteket tarthattak. A bazilika elismerést, tekintélyt biztosított a keresztények számára a kívülállók felé. Befelé pedig összefogta, egybekovácsolta Isten szent népét és a római püspökkel való kapcsolatot megszilárdította.

Ez lett a pápák címtemploma. Ma is pápaválasztás után az új Szentatyának első útja ide vezet. Homlokzata felett olvasható a felírás: „A földkerekség minden templomának anyja és feje.” Számunkra ennek a templomnak igazi jelentősége abban áll, hogy a pápa iránti hűségünket kidomborítja. És kifejezi Egyházunk felé sugárzó szeretetünket.