2014. december 10., szerda

2014. december 11.

Elmélkedés:

Jézus szelíd bátorítása így szól a mai napon: „Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak vagytok, mert én szelíd vagyok és alázatos szívű, és nyugalmat talál lelketek” (Mt 11,28). Azért hív a szentmisékre, az adventiekre is, mert csak nála lelhetjük meg lelkünk nyugalmát.
A karácsony ünnepe, amely a heti megszokottnál hosszabb pihenésre ad lehetőséget, szintén alkalom arra, hogy megpihenjünk nála, és bőségesen részesedjünk karácsonyi ajándékaiban.. Az adventi készületünk azt a célt szolgálja, hogy Isten Fia születésének ünnepe az öröm, a békesség és a lelki felemelkedés napjaivá váljanak a magunk és családunk számára.
A december a legtöbbünknek a készülődés és az ajándékbeszerzés miatt mozgalmasabb a többi hónapnál. Épp itt az ideje tehát annak, hogy engedelmeskedjünk Jézus hívásának és elinduljunk hozzá, akiben megtalálhatjuk lelkünk nyugalmát. A vásárlásra buzdító hangos reklámok zajában halljuk meg ezt a csendes hívó szót: Jöjjetek hozzám! Legyen időnk a csendre, az elcsendesedésre, az elmélyedésben!

Amen