2014. december 2., kedd

Elmélkedés

2014. 12. 02.

Kedves Testvérek!

Izgalmas részt hallottunk a mai evangéliumban: belepillanthattunk Jézus Krisztus legmeghittebb pillanataiba, amikor imádkozik, amikor a Fiú beszélget az Atyával. Mint minden szó az evangéliumban ez sem véletlenül került papírra: Jézus ebben az imájában mély igazságokra tanít bennünket.
Rögtön megüti fülünket az első mondat: "Magasztallak téged, Atyám, ég és föld ura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és okosak elől, és kinyilatkoztattad a kicsinyeknek! Igen, Atyám, így tetszett ez neked!"
Első hallásra talán úgy tűnik, hogy az elkeseredés imája ez, mert Jézusnak nem sikerült megnyerni ügyének a zsidók vezetőit: a főpapokat, az írástudókat és a farizeusokat. De ha alaposabban megnézzük, láthatjuk, hogy szó sincs itt elkeseredésről: a legtisztább és legnagyobb öröm járja át Jézust. Jézus afölött örül, hogy az okosak elől elrejtve maradt tanításának értelme, s az egyszerű emberek befogadták azt. Íme, egy újabb példája annak, hogy az Isten útjai nem azonosak az emberek útjaival, s az Isten gondolatai nem azonosak az emberek gondolataival.
Jézus imája nemcsak akkor volt időszerű, mikor elhangzott, hanem ma talán még inkább az. Mert gondoljuk arra, hogy korunkban hogyan bálványozzák a tudást, a tudományokat. Minden komolyabb, felelősségteljesebb álláshoz, érettségi, vagy ma már diploma szükséges. A diploma, érettségi követelményei évről évre növekszenek, már-már a teljesíthetetlenség határáig. A magas követelmények már kisiskolás korban elkezdődnek. Korunk tévedése abban áll, hogy azt képzelik: a tudás megtanít élni. Ez egy óriási tévedés.
Ez azonban nem zárja ki azt, hogy hitünk érdekében n e végezzünk bizonyos tanulmányokat. Sőt! Akármilyen furcsán hangzik: ez minden megkeresztelt ember kötelessége. Hitünk kimeríthetetlen és végtelen. Abban a pillanatban, mikor valaki azt mondja: nekem ez már tökéletesen elég, elkezd visszafelé csúszni. A hitéletben csak előre-, vagy hátramenet van, megállás nincs.
Oly szomorú tapasztalni, hogy abbamaradt képzés, hittan miatt a felnőtteknek sokszor milyen zavaros fogalmai vannak hitünkről. Ezek a zavaros ismeretek kitűnő alkalmat adnak a szektáknak, hogy megzavarjanak minket és eltérítsenek katolikus hitünktől.
Művelni kell tehát hitünket. Azt a hitet, mely megtanít élni, mely értelmet ad életünk minden percének, s azt a hitet, melyet törékeny cserépedényben őrzünk.

Ámen.