2014. december 3., szerda

"Sajnálom a népet."

(Mt 15,29 – 37)
A szó tettek nélkül üres, és kevéssé vagy egyáltalán nem meggyőző. Szent Máté, aki nagy beszédekbe foglalta Jézus tanítását, ezzel párhuzamosan cselekedeteinek, csodatetteinek öszfoglalatát is megadja. A `beszédek' nagyobb számban vannak és hosszúak, a tetteket azonban kevés számú versben is össze lehet foglalni, mert önmagukért szólnak.
Máté ezúttal is a Galileai-tó melletti hegyre és valószínűleg Kafarnaum környékére viszi Jézust, aki most ül, miként a hegyi beszéd alkalmával is. Annak idején tekintéllyel beszélt, most pedig hasonlóképpen úgy cselekszik, „valamennyi beteg meggyógyítása” és a „hét kenyér és néhány hal” megszaporítása által, mint akinek hatalma van.
A csodák mindenekelőtt a beteg, a fáradt és éhes sokaság iránt tanúsított jézusi jóság jelei. Jézus nem marad közömbös az éhezővel szemben, mint ahogy nem halad el szenvtelenül a beteg, a testileg és lelkileg szenvedő ember előtt sem.
Ez az első észrevétel, és főként az első utalás, amelyet az evangélista ki akar emelni a mai evangéliumi szakaszban. A betegség, az éhség a szegénységhez hasonlóan valamiféle rossz. Jézus ennek leküzdésére szólítja az embert, miközben megmutatja követőinek, hogyan kell cselekedniük. Ő csak megkezdi a tevékenységet (ebben rejlik cselekedeteinek prófétai jelentése), de a tanítványoknak, az őt követőknek kell beteljesíteniük művét.
Ha a keresztény cselekvés nem terjed ki az ember életét gyötrő bajok kiküszöbölésére, nem követi Krisztus tetteit, és ezért nem is hiteles. Ezen érdemes elgondolkodni a mai napon, most az adventi szent időben. Vagyis én személy szerint hogy állok ezzel? Ne feledjem a szó tettek nélkül üres, és kevéssé vagy egyáltalán nem meggyőző.
Jó tudni, hogy Jézus Krisztus emberek baján enyhítő és róluk szélsőséges körülmények közt, még csodák árán is gondoskodó evangéliuma volt és marad építője ennek a világnak. A Krisztust követő ember abszolút barátja a múló és örök életnek. A krisztusi ember belőle épít életszentséget az eljövendő üdvösségre.

Amen