2014. december 29., hétfő

Agg Simeon

2014. december 29.

Simeonnal együtt hagyatkozzunk Isten Lelkére, aki minket is a templomba vezet, hogy találkozzunk a Gyermekkel.
Miközben korunk emberében kihal a remény és csak a fogható jelen számít, az agg Simeon nemzedékek Isten iránti vágyakozását tudta egész életében ébren tartani és mindvégig megőrizni. Reménye töretlen volt. Karjába veszi Jézust, mi pedig még teljesebben befogadhatjuk őt minden szentáldozásban.
Az Istengyermek nincs egyedül: Szűz Mária karján találjuk. Ma is így van ez. Szűz Mária előképe volt az Egyháznak, amelynek ma is az a hivatása, hogy Jézust, a világ reménységét alázatosan felmutassa az embereknek.
T! Mi, megkereszteltek vagyunk az Egyház.    F.F.

(Adoremus)