2014. december 16., kedd

2014. december 16.

Kedd

Máté evangéliumában Jézus egy példabeszédet mond az apáról, aki fiaitól segítséget kér. Az egyik szóban igent mond, de mégsem megy, a másiknak ugyan pillanatnyilag nincs kedve dolgozni, de később mégis megteszi, amit kérnek tőle. Egyértelmű, hogy a kimondott szó kevésnek bizonyul, és a tettek mutatják meg, hogy ki tesz eleget az apa kívánságának.
Vallási életünkben állandóan arra kell törekednünk, hogy teljesítsük az Atya akaratát. Hitvallásunkat ne csupán szavakkal fejezzük ki, hanem tetteink is tükrözzék hitünket.
Jézus egész élete erről szólt. Az Atya akaratából öltött emberi testet, vállalta a szenvedést és a kereszthalált. Szavai és tettei egységet alkottak. Azt tette, amit hirdetett.
A karácsonykor megszülető Jézus legyen az Atya iránti engedelmességünk példája!

Amen H.I.S. (F.F.)