2014. december 19., péntek

2014. december 19.

Péntek

Keresztelő János születésének csodás körülményei csak fokozzák izgalmunkat és várakozásunkat a karácsonyi előkészületi időben.  Apja, Zakariás nem hitt az angyali szónak, mert lehetetlennek tartotta, hogy idősebb felesége gyermeknek adjon életet. De ami emberileg nézve lehetetlennek tűnik, nem lehetetlen az Isten számára.
Az evangéliumban leírt események előrevetítik Jézus születését, ami még ennél is csodásabb körülmények között történt. Itt is megmutatkozik majd, hogy Isten megváltó, üdvözítő tervének semmi sem állhat az útjába, még az sem, ami az ember számára hihetetlennek tűnik. A hitetlenség sokszor minket is megbénít. De ha hiszünk benne és engedelmesen elfogadjuk szándékait, akkor Isten általunk is nagy dolgokat képes véghezvinni.

Amen