2014. december 12., péntek

2014. december 12.


"Ha megtartottad volna parancsaimat…”, hallottuk az Olvasmányban Izaiás Isten ajkára adott szavait
Isten vezetni és áldani akar: "Én vagyok az Úr, a te Istened, aki tanítalak téged, hogy hasznodra váljék, aki vezetlek téged az úton, amelyen járnod kell."(17)
Áldott lesz Izrael, ha Isten tanítása szerint él és az Ő útján halad, mondja a próféta. Ha mást választ, nyilván átkozottá válik, azaz Istentől elvetetté.
Be is mutatja a próféta Isten szavaival, hogy mit jelentene az áldás, és mit az átok:
"Ha figyeltél volna a parancsaimra, olyan volna békességed, mint a folyam, és igazságod, mint a tenger hullámai.” (18) A folyam: nagy folyóvíz, tele hallal, hajót hord, rajta gazdag árukínálatot, jólétet. Vize tisztaságot ad s életet embernek, állatnak, növénynek. Ahol mindenki jól van, ott él a béke.
"Igazságod, mint tenger hullámai." Ezek erősek, félelmetesek, legyőzhetetlenek emberi erővel. Ahol ilyen az igazság és az igazságosság, messziről jön sodró erővel, vagyis Isten ellenállhatatlan erejét hordja a történelem kezdetétől, ott nem kell félni, nem hamis emberkék apró és hamis locsogásától.
"Ivadékod annyi volna, mint föveny, és méhed sarja annyi, mint a homokszemei."(19)
A ma emberének is szól ez a kétezerhétszáz éves isteni üzenet. Isten szava örökérvényű. Aki elfogadja áldott, aki elveti, átkozott lesz.
Hiányzik a béke, a tisztesség, a jólét, az igazság; - egész Európában visszaesik a gyermekszületés! És ezzel fennáll a veszély, hogy ez az istentelen társadalom kiveszik és eltűnik Isten színe elől. (V.ö.19)
Sajnos Hazánk sem kivétel! Vissza kell térnünk Istenhez. És ezt a visszatérést már most, ebben az adventben el kell kezdenünk!

Amen                                                                      F.F.