2016. szeptember 8., csütörtök

KIsboldogasszony

Kisboldogasszony

Jézus édesanyja,    Szűz  Mária születését  ünnepeljük  a mai  napon.  Mária születéséről természetesen  nem  számolhatnak  be az  evangéliumok,  de  a keresztény hagyományból ismert, hogy Joakim és Anna voltak Mária szülei.
Az ünnep evangéliuma Jézus születését, Mária anyaságának titkát idézi fel. A mindenható  Isten  különleges feladatra  szánta  a názáreti  leányt,  és minden kegyelmi segítséget megadott ahhoz, hogy hivatását betöltse.  Mária Gábor angyaltól  értesül  arról, hogy  Isten  őt választotta  ki,  hogy  a Megváltó  anyja  legyen,  s  ő  örömmel  egyezik  bele  Isten   akaratába. Anyaságának titkát kezdetben  egyedül Mária ismeri,  majd pedig az  isten beavatkozásnak köszönhetően  jegyese, József  is tudomást  szerez róla.  Ő szintén elfogadja Isten akaratát, beleegyezik abba a hivatásba, amit Isten szán neki,  hogy tudniillik  Jézus nevelője,  a szent  család  oltalmazója legyen.
Nem csupán a  jegyesi kapcsolat köti  össze Máriát és  Józsefet, hanem  az Istennek engedelmeskedő  lelkületük  is. Bár  kezdetben  bizonytalanok  és kérdések merülnek fel mindkettőjükben, mégis nyitott szívvel hallgatják az isteni üzenetet és kifejezik készségüket, hogy mindent megtesznek, amit  a Mindenható  kér   tőlük.  Nem   lázadnak,  hanem   egész  életüket   Isten szolgálatába állítják, így lesznek ők részesei a megváltás művének.

(his)