2018. október 19., péntek

Alkantarai Szent Péter


Alkantarai szent Péter ferences szerzetes
1499-ben, Alcántarában született. 1513-ban került a salamancai egyetemre.
1515-ben, amikor a humán tanulmányok végeztével megkezdhette volna a jogi, orvosi vagy teológiai tanulmányait, úgy döntött, hogy nem tanul tovább, hanem ferences lesz az obszervánsoknál. Be is lépett egy salamancai kolostorba, ahol a következő évben fogadalmat tett.
1524-ben pappá szentelték, 1525-ben házfőnök, gvárdián lett.
536-ig Péter több kolostorban is viselte ezt a tisztséget, s mellette missziós körutakat tartott. Főként a megfeszített Krisztusról prédikált, s Krisztus valóságos keresztjének megfelelő nagyságú kereszteket állított fel.
1537-ben a portugál király meghívására tanácsadónak Lisszabonba ment.
1538-ban haza kellett térnie, mert provinciálisává választották. Ekkor megpróbálta a fiatal korától élt szigorú fegyelmet regula-formába önteni, de tervezetét a káptalanon rendtársai elvetették.
III. Gyula viszont jóváhagyta a reformot, Pétert magát pedig -- hogy elejét vegye a rendfőnök akadékoskodásának -- a másik ág, a konventuálisok főnöke alá rendelte. A következő pápa, IV. Pál a jóváhagyást megtoldotta azzal, hogy Péter annyi kolostort alapíthat, amennyit csak akar.
1559-ben a pápa megbízottjaként látogatta a kolostorokat.
1562. október 18-án halt meg.
Példáját követve, legyünk mi is a megfeszített Krisztusnak hűséges követői.
A pesti ferences templomnak a védőszentje.És látogassuk a szinte mindenkor nyitott pesti ferences templomot.
Ámen