2018. október 23., kedd

Kapisztrán Szent János


Kapisztrán Szent János
Ünnepe: október 23

A közép-olaszországi Capistrano községben született 1386-ban. Ügyvéd és Perugia kormányzója volt. 30 éves korában megözvegyülve belépett a ferences rendbe. Élethosszig jó barátja volt Sziénai Szent Bernardinnak (aki a ,,Jézus'' név tiszteletének apostola volt). Kapisztrán is lelkes terjesztője lett a Szent Név tiszteletének.
Utóbb pápai követ Európa-szerte, így először a huszita mozgalom visszatérítése során került kapcsolatba Magyarországgal. Őt bízta meg a pápa a török világhódító áradat ellen való keresztes védelmi hadjárat meghirdetésével (1453-tól). Ebben igazi támogatást csak a magyar néptől és a szentéletű Hunyadi János török verő hőstől kapott.
A két Jánost lelkes barátság köti össze, hadi téren Hunyadi műve, lelkileg Kapisztráné a nagy nándorfehérvári (ma belgrádi) diadal (1456. július 21--22.).
Emléke a déli harangszó, Angelusz (Úrangyala) és Urunk Színeváltozása ünnepe is (lásd augusztus 6.).
II. Mohamed Európa elleni nagy támadása összeomlott, Magyarországról is jó 70 évig távolmaradt még a török. Mindkét hőst a harcterek járványa vitte halálba még azon évben. Kapisztrán Szent János 1456. október 23-án halt meg. Sírja az akkor magyar szerémi Újlakon (Ilok) volt.
Rendtartományunk védőszentje volt a két magyar provincia egyesítése előtt.
A magyar honvédségnek is védőszentje volt 1945-ig.