2018. október 8., hétfő

Magyarok Nagyasszonya


Magyarok Nagyasszonya

Bevezetés
Ma, október 8-án, mi hívő magyarok, Magyarok Nagyasszonyát ünnepeljük. XIII. Leó pápa a magyar nemzet ezeréves fennállásának ünneplése, a milléneum alkalmából engedélyezte ezt az ünnepet, évről-évre megünneplő ünnepként az ezeréves fennállásáért hálás magyar népnek 1896-banVizsgáljuk meg lelkiismeretünket! Megünnepeljük e még őt? És hogyan?

Evangélium után
A Magyarok Nagyasszonyának tisztelete a kereszténnyé válásunk kezdetéig nyúlik vissza. Szent István király a Magyarok Nagy-asszonyának ajánlotta országunkat. A Hardwick legenda szerint így imádkozott: "Ég királynője, a jelenvilág újjászervezője, végső könyörgésemben a szent egyházat a püspökökkel és papokkal, az országot a néppel és az urakkal a Te oltalmadra bízom, nékik utolsó istenhozzádot mondva lelkemet a te kezedbe ajánlom."
Az ő példáját követte a Szűzanya tiszteletében ezer éven át történelmünk szinte valamennyi magyarja. Jó lenne, ha a ma élő magyarok is követnénk példájukat. Sajnos sokan nem is ismerik Mária-tiszteletünket, vagy elfelejtik lassan, teljesen.
Amióta elkezdődött Európa, s benne hazánk elkereszténytelenítse, rohamosan gyengül nemzetünk fiai-ban és leányaiban Nagyasszonyunk tisztelete.
Ezek után is merjük még Mária országának mondani hazánkat?
Ne higgyük, hogy a Máriától, az őt megillető tiszteletet megtagadó s keresztény mivoltát is megtagadó népnek Mária továbbra is hathatós Patrónája marad. S főleg ne higgyük azt, hogy Mária majd helyettünk is cselekedni fog. Nem! Ő mindig azt mondja az Őt tisztelőknek, amit a kánaáni menyegzőn mondott: Tegyétek azt, amit fiam mond!
És ebben van a mi reményünk. Mert ha nem is az egész ország, de még számosan ebben az országban, igaz tisztelői Máriának, s azt teszik, amit Fia Jézus Krisztus mond. S ezért kell fáradoznunk, s imádkoznunk, hogy ha már nem is minden honfitársunk, de mégis egyre többen, tegyük azt, amit Mária Fia, Jézus Krisztus mond, s akkor hazánk, újra Mária országa lesz, Mária pedig hathatós Édesanyja, Nagyasszonya igaz magyar fiaknak,

Nagyasszonyunk, hazánk reménye,
Bús nemzeted zokogva esd,
Minden reményünk csak Te vagy,
Szent Szűz, anyánk, ó, el ne hagyj!

Amen