2018. október 27., szombat

Évközi 30. vasárnap. 2018


 Évközi 30. vasárnap. 2018

Bevezetés
Szent Márk evangéliumában két vak, a Betszaidai és a mai szakaszban szereplő Jerikói meggyógyítása szerepel. A betszaidai meggyógyítási módja más, mint a Jerikóé. A lényeges különbség nem a meggyógyítás módjában van, hanem abban, hogy a Jerikói meggyógyulása, látóvá tétele után, követi Jézust, és tanítványa lesz.
Mi, akiket hitünk már látóvá tett és tesz, követjük e és milyen buzgón Jézust, illetve tanítását? Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket.

Kirié litánia
           
Hiszünk e mi abban, hogy a lelki vakság, a hitetlenség, közömbösség gyógyítható? Uram irgalmazz
Hisszük e mi a Bartimeusz-nak mondott jézusi szavakban: Hited meggyógyított Téged!” Hiszünk e mi a hit gyógyító erejében? Krisztus kegyelmezz!
Amikor lelki sötétség vesz körül bennünket, szoktuk e mi kérni az Urat: Mester! Add, hogy lássak! Uram irgalmazz!

Evangélium után
Tudjuk mindannyian, hogy az ember számára a Jóisten legnagyobb ajándéka a látás. És azt is, hogy sok embertestvérünk már látás nélkül születik e világra, illetve később veszíti el szemevilágát. Minden jóérzésű emberben mély együttérzés és segítőkészség él irányukban.
Azt már csak kevesebben tudják, hogy napjainkban kb. 37 millió teljesen vak, és további 124 millió csökkent látásképességű ember él e világban. Hazánkban kb. 45 ezer vak él és évente 6000 ember veszíti el látását.
A testi vakság jó része ma már gyógyítható, illetve megelőzhető lenne, ha a népek vezetői nem arzenáljuk növelésére, hanem az emberek javára, vakok gyógyítására is fordítanának kicsiny összeget költségvetésükben.
Jézus Jerikón halad át, a Jeruzsálembe tartó zarándokok kíséretében. Jerikó a Pálmák városa, a jó il-latok városa. 250 méterrel a tenger szintje alatt valóságos földi paradicsom. Bartimeus ez a vak, koldus nem gyönyörködhet hazája szépségében. Az ünnep egy kicsit ünnep az számára is.
Bartimeus kifinomult hal-lásával az előtte elvonuló tömeg zajából, kihallja a Jézus nevet. Ez a név számára ismert s, reményt keltő név. Kiabálni kezd, hogy észrevegye őt Jézus. A tömeg számára kellemetlen ez a lárma, csitítják, de ő annál inkább kiabál. Jézus Dávid Fia könyörülj rajtam!
Jézus magához szólítja. Jézus kérdése meglepő: Mit akarsz, hogy cselekedjem veled, hiszen a hozzákiáltó nyomorúság nyilvánvaló. Jézus megadja ennek a vak embernek, hogy kifejezze magát, hogy bizalma, hite az ő kérésében testet öltsön. Uram, hogy lássak.
Jézus gyógyításának indoklása még meglepőbb. Azt, hogy a vak látóvá vált, ezt a csodát Jézus Bartimeus hitének tulajdonítja. Menj a te hited megmentett téged.
Miért mondotta ezt néki Jézus? Miért? Mert mintha azt mondaná a vak koldusnak: „Jogod van látni! Jogod van látni, mert van benned hit! Jogod van látni, mert hiszed, hogy én vagyok Dávid fia! Jogod van látni, mert hiszed, hogy meg tudlak gyógyítani téged! Jogod van látni, mert vak létedre megláttad az esélyt a gyógyulásra! Többre van jogod, mint hallani, hogy egy zajos tömeg kíséretében elmegy melletted az Isten Fia! Jogod van látni Jézust, az Isten Fiát, akiben hiszel!”
Bartimeus, a jézusi menj elhangzása után, nem megy el, hanem marad, hite nemcsak megmentette őt a vakságtól, hanem szabaddá is tette őt Jézus követésére.
Tudjuk, hogy nemcsak testi vakság létezik, hanem lelki vakság is.
A vak szemeinek megnyitása a nem-hívők hitre jutását jelképezi. A hitetlenség, a kételkedés sötétségét egyedül Isten képes eloszlatni, ő adja a hit világosságát, a hit ajándékát.
Jézus a nagy zaj közepette is meghallotta Bartimeus kiáltását. Isten napjainkban is meghalja mindazok kérését, akik a hit ajándékáért fordulnak hozzá. A hit az Isten-látás csodálatos élményét adja az embernek, segítségével megláthatunk valakit, akit testi szemünkkel nem láthatunk.
A vak meggyógyítása történetében egy nagyon apró mozzanatra érdemes odafigyelnünk, amely más-kor szinte mindig elkerüli figyelmünket. Amikor Jézus odahívja a vakot magához, akkor ő, mielőtt fel-ugrott és odament volna hozzá, „eldobta köntösét”. Valamiféle rongyos ruha lehetett ez a vak Bartimeuson, amilyet a koldusok viselni szoktak. Amikor Jézus hívja, ő azonnal el-dobja ezt a ruhát. Eldobja régi életének ruháját.
Tettének szimbolikus jelentése. Eldobja a sötétség és a vakság köntösét. Megszabadul a lelki vakság koldusruhájától. Nincs szüksége tovább a régi életét jelentő ruhára, mert Jézus, szimbolikusan, a megváltott ember új ruhájába öltözteti. Jézus ráadja a világosság és a hit ragyogó köntösét. Jézus megajándékozza az új élet ruhájával.
Újmisés jelmondatom a vad, Jézust a történelemből kiírni akaró ateizmus idején ez volt: Iesus Christus ipse est heri, hodie et in saecula. Jézus Krisztus ugyanaz tegnap, ma és mindörökké. Jézus Krisztus tegnap ma és mindörökké aktuális. Jézus ma is időszerű. Különösen is az, az újraéledni akaró, lelki vakságából gyógyulni akaró, újra hívővé válni akaró, a hit által új látásmódra törekvő hazánkban, ahol emberek közül egyre többen mondják napjainkban a költővel:

Hiszek hitetlenül Istenben,
Mert hinni akarok,
Mert sohse volt úgy rászorulva
Sem élő, sem halott.

Miként a vak Bartimeusz eldobta koldusrongyait, mikor hívta őt Jézus, úgy dobjuk el mi is, valamennyien e hazában, lelki vakságunk régi, rongyos köntösét, a hitetlenség hitvány ruháját és siessünk Jézushoz, aki a hit új ruhájába öltöztet minket, egyénileg és közösségileg!
Ámen.