2018. december 1., szombat

Advent 1. vasárnapja 2018


Advent 1. vasárnapja 20018

Bevezetés
A mai vasárnappal új egyházi évet kezdünk és belépünk az advent karácsonyra, Jézusra váró időszakába. Zöld adventi koszorú díszíti templomunkat és rajta a gyertyák, az égő gyertya, Krisztusra, a világ világosságára emlékeztetnek.
Az átlag keresztény számára advent profán tartalmú lett. A várakozás és a karácsonyi előkészületek ideje. A háziasszonyok lázasan mosnak és takarítanak. Mások bevásárlások után rohangálnak Sokan pedig a karácsonyi szünidőre vagy távoli rokonok meglátogatására készülődnek. És mi mire? Urunk Jézus Krisztus születésének méltó megünneplésére? Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket.

Kirié litánia
Urunk! Bocsásd meg, hogy az adventet karácsonyi ajándékok beszerzési idejének tekintjük. Uram, irgalmazz!
Urunk! Bocsásd meg, hogy karácsonyt profán tartalmú ünneppé tettük. Krisztus kegyelmezz!
Urunk! Bocsásd meg, hogy nem szoktunk gondolni arra, hogy miért is lett Szent Fiad emberré. Uram irgalmazz!

Evangélium után
A mai evangéliumi szakasz-ban a végidőről szóló jövendölés ragadta meg a figyelmünket. Az Emberfia eljövetele előtt meginog a világ rendje, hallhattuk a jövendölésben.
Ez a jövendölés apokaliptikus nyelvezetet használ, amelyet mi, olvasók gyakorta félreérthetünk, idegenkedve olvassuk, illetve hallgatjuk. Kétkedő kérdéseket teszünk fel. Nem valóságos ábrázolásokról van szó, hanem a képzelet szülte hiperbolikus látomásokról.
A végső időnek az evangéliumban leírt képe azonban nem csak a világvégét közvetlenül megelőző időszakra vonatkozik. A végső idők katasztrófáiról szóló jelképes beszéd a Megváltó eljövetele utáni egész korszakra, a mi korunkra is, napjainkra is érvényes. Krisztus eljövetelével beteljesedett az idő, (szentírási szavak!), és az idő, végső idő lett!
A megváltás ugyanis már megtörtént, az üdvösség elnyerésének útja mindenkinek biztosítva van. Amikor tehát az evangéliumban az Emberfia eljövetele sötét színekkel történő ecseteléséről hallunk, akkor gondoljunk arra, hogy ma is vannak ilyen jelenségek.
Természeti katasztrófák. Földrengések. Szökőárak. Járványok. Éhínségek. Háborúk. Emberiséget elpusztító vegyi, biológiai és atomfegyverek félőrültek kezében. Ezernyi végzetes veszély leselkedik az e földön élőkre.
És szabad nemcsak ezekre gondolnunk, hanem arra is, amit sokszor hallani a mi világunkban: "elszabadult a pokol". Úgyis mondhatnánk ezt, hogy az emberek pokollá teszik az életet. Ég és föld beleremeg azokba a rettenetes és változatos eseményekbe, amelyek megkeserítik életünket.
Már évek óta rettegésben él Európa és benne hazánk. Micsoda embertömeg telepszik közénk. Micsoda nyílt támadás világszerte a kereszténység ellen. Micsoda szorongás él a keresztényekben!
De hát még akkor, amikor látjuk, hogy milyen súlyos tragédiákkal jár nem a világmindenség erőinek, hanem az erkölcsi rend erőinek megrendülése, megbomlása, ill. semmibe vétele. Szinte fülünkbe csengenek a próféta figyelmeztető szavai: „Jajgassatok, mert közel az Úr napja!”
Jajgassunk! Mert van miért!
Az ember legnagyobb bűne nem az elkövetett bűn, hiszen nagy a kisértés és gyenge az akarat. Az ember igazi bűne az, hogy megtérhetne minden pillanatban és mégsem tér meg. Változtathatna helytelen szokásain és mégsem teszi. Új életet kezdhetne, és mégsem kezd új életet.
Advent ennek az új élet kezdésének, a lélek megtisztításának az ideje.
Fülünkbe csengenek még a Szentlecke szavai:
Itt az óra, hogy fölébredjünk az álomból: üdvösségünk közelebb van, mint amikor hívők lettünk. Múlóban az éjszaka, a nappal pedig közel. Vessük hát le a sötétség tetteit, és öltsük fel a világosság fegyvereit. Éljünk tisztességesen, mint nappal, ne evés-ivásban és részegeskedésben, … ne civakodásban és versengésben. El ne nehezedjék a szívetek.”
Az elnehezedett szívű ember ugyanis lelkileg könnyen elcsügged, elfásul. Istennel való kapcsolata is lazul. Ennek jele, hogy egyre ritkábban járul a szentségekhez, a gyónáshoz és a szentáldozáshoz. Elhanyagolja a vasárnapi szentmisét, az imádságot.
Ezért kéri tőlünk Jézus: „Virrasszatok és imádkozzatok szüntelenül” (Lk 21,36).
„Virrasztani”: a szó szoros értelmében azt jelenti, hogy valaki lemond az éjszakai alvásról, vagy azért, hogy tovább dolgozzék, vagy, hogy az ellenség meg ne lepje. Innen ered a szó tágabb értelme.
Virrasztani annyi, mint ébernek lenni, küzdeni a restség és hanyagság ellen, hogy célhoz érjen az ember. A hívő számára a cél pedig az, hogy készen álljon az Úr fogadására, amikor eljön az Ő napja. Azért virraszt, azért éber, azért imádkozik, hogy bár éjszakában él, mégsem az éjszaka, hanem a világosság fia legyen. S miként az adventi koszorún a gyertya, úgy árasszon fényt, meleget – szeretetet – a körülötte élő emberek felé.
Virrasztva és imádkozva készüljünk hát az Úr érkezésére, Karácsonyra.
Ámen