2018. december 31., hétfő

Újév. 2019


Újév. Mária Istenanyaságának ünnepe. 2019

Bevezető

Újév napján vegyes érzelmekkel ébredünk. A megilletődés, a vágyakozás és a reménykedés érzelmei vesznek erőt rajtunk. Mindenki remél valamit. A munkanélküli állásról, a beteg egészségről, a félénk biztonságról, a magányos társakról, a becsapottak igazságról, a hontalanok meleg otthonról álmodoznak. Mindannyian szeretnénk nyugodtan és békében élni ebben az esztendőben.
Egyházunk ezen a napon ünnepli a liturgiában Jézus születésének nyolcadik napját. Ebből az alkalomból édesanyját, Máriát állítja gyermekei elé. Teszi ezt abból a megfontolásból, hogy ő részesült elsőként Isten megváltó emberszeretetében. Erre a kegyelemre adott válaszában, Mária, példaképe minden kereszténynek. Mint Jézus fogadott testvérei, tehát Mária lelki gyermekei, fogjuk meg égi édesanyánk kezét, az ő hitével induljunk el az újesztendő sötétnek tűnő, ismeretlen országútján.

Kirié litánia
Jézus Krisztus, Aki áldássá lettél minden ember számára: Uram, irgalmazz!
Jézus Krisztus, Aki testvérünk akartál lenni, hogy mi Isten gyermekei legyünk. Krisztus, kegyelmezz!
Jézus Krisztus, Akinek nevében üdvösséget talál minden ember: Uram, irgalmazz!

Evangélium után
Életünk édesanyánkkal kezdődik. Ő az első, akivel a létezés partján találkozunk. Éveken át nála keresünk menedéket. Ha az élet rendje szerint "le is válunk róla," önállósuló életünk során állandóan vissza-visszatérünk hozzá.
A virágok lehulló szirmaikat a földanyának ajándékozzák, hiszen részben neki köszönhetik születésüket. A gyermeki szeretet ugyanígy hajlik vissza a jó anyák szívére.
Ennek a ténynek ismeretében nem csodálkozhatunk, ha Egyházunk az újév napján Mária anyaságát ünnepli. Jézus emberi élete benne kezdődött, ezért is úgy illő, hogy Isten minden gyermeke Mária nevében kezdje az újesztendőt!
Hogy mit hoz ez az újév, azt senki meg nem mondhatja még hozzávetőleges bizonyossággal sem!
Egy biztos, hogy miként eddig minden esztendőben, úgy ebben az esztendőben is keményen meg kell küzdenünk mindenért. Magyar identitástudatunk megőrzésért és erősítésért, s nemzeti kultúránkért, amelyhez az embert eltéphetetlen szálak fűzik. A haza és a kulturális örökség semmi mással nem pótolható értékek.
A hívő ember a tervezésben Máriát utánozza. Ő egészen biztos, hogy nem rendelkezett előjegyzési naptárral, nem voltak sajáttervei, mert az angyali köszöntés alkalmával véglegesen igent mondott Isten terveire, Isten akaratára. A Szentlélek által megvilágosítva a nagyokosságú Szűz megértette, hogy Isten terve, Isten akarata nem más, mint a mi földi boldogságunk.
Mária hívatása Isten terveiben csupán az, hogy isteni gyermeke számára meleg otthont teremtsen és bebizonyítsa a világnak, hogy a hívő, szerető, tiszta szív egy szolgálóleányt is királynővé tehet.
Ki kételkedhet, hogy ebben a szerető szolgálatban mindannyian utánozhatjuk Máriát? És ki kételkedhet abban, hogy mi krisztushívők a világ világossága lehetünk?
Az ember értelmes természetéből következik, hogy célokat tűz maga elé.
Ki diplomaszerzést. Ki feljebb lépést a ranglétrán. Ki esküvőt. Ki gyermekáldást. Ki gyógyulást
Bármennyire is vakmerőnek hangzik, de ki kell mondanunk: Minden hívőnek, ezek mögött, van egy magasztosabb feladata is, és ez az, ami Máriáé volt. El kell hoznunk, fel kell kínálnunk a világnak, minden embernek Jézust. Egy közönyös, egy ellenséges világban, ahol úton-útfélen gyilkos Heródesek leselkednek, szavunkkal, életünkkel meg kell jelenítenünk a világ Világosságát.
Isten már kezdettől fogva munkatársi szereppel tüntette ki az embert. Érvényes ez mind a természet, mind a kegyelem rendjében. Azon kell fáradoznunk, hogy a Földön, amelyet egy szókimondó író, Papini disznóólnak nevezett, megjelenjen az a Jézus, Aki mint a bűnösök barátja, szívünk istállóját templomivá változtathatja.
Bármilyen kicsik is vagyunk, szerény körülmények között élünk, az a küldetésünk, hogy a világ világosságává legyünk!
Lehet, hogy csak kevesek számára világítunk. Hitvesünk, szüleink, gyermekeink, szűkebb közösségünk felé azonban áraszthatjuk a szeretet fényét és melegét. Ha mindenki ezt tenné, sokkal fényesebb lenne sötét világunk. Ez a mindenkori keresztény feladat, amihez nem kell sok pénz, csak szeretet.
Ezért az újévi program összeállításakor szülessék meg szívünkben az a szent elhatározás, hogy a most elkezdődött évben igyekszünk jobban szeretni hitvestársunkat, gyermekeinket, szüleinket, munkatársainkat, betegeinket, orvosainkat, betegápolóinkat, tömegközlekedés dolgozóit, a közélet szereplőit, és minden honfitársat, közülük kiemelten is azokat, akik oly bölcsen, alázattal, s önzetlen szeretettel szolgálják népünk szent javát.
Csak így biztosíthatjuk magunk, szeretteink és nemzetünk számára a békés jelent, s a biztonságosabb boldogabb jövőt.
Ámen