2018. december 8., szombat

Szeplőtelen Fogantatás


Szeplőtelen Fogantatás
Kaphatott volna egyértelműbb elnevezést az ünnep, mert ezen a napon fölolvasott evangéliumi szakasz is megtévesztő, ugyanis Jézus születésének hírüladásáról szól. Elég lett volna addig idézni Lukács evangélistát, amíg Gábor angyal üzenete elhangzik: "Üdvözlégy, kegyelemmel teljes! Az Úr veled van! Áldottabb vagy te minden asszonynál”.
A szeplőtelen fogantatás hittitka a kegyelemmel teljességben nyer magyarázatot. Jézus Krisztus megváltói érdeméből. Szűz Mária mentes volt, mind az eredeti, mind a személyes bűntől.
János evangéliuma szerint Jézus Krisztus telve volt kegyelemmel és igazsággal. Méltó és illő, hogy az ő anyja, Szűz Mária is egészen tiszta, bűntelen, azaz szeplőtelen legyen. Ez a hitigazság búvópatakként húzódott végig az Egyház hagyományában.
A hittitok dogmaként való megfogalmazására egészen későn került sor. IX. Pius pápa, miután megkérdezte a világegyház püspökeit, ünnepélyesen kihirdette ezt a hittételt a számkivetésből való hálája jeléül.
Lourdes-ben Bernadettnek a Szűzanya magát a Szeplőtelenül fogantnak, Szeplőtelen fogantatásnak mondotta.
Mi magyarok is régóta ünnepeljük Szűz Mária szeplőtelen fogantatását.
A dogma kihirdetése után a világon elsőként Fóton szenteltek templomot a Szeplőtelen tiszteletére 1854-ben,
Pest katolikus népe is fölajánlotta magát a Szeplőtelen Szűznek 1867-ben, ennek emlékére szobrot állíttatott, amely ma is újra látható a Szent Rókus kápolna előtt.
Mit mond a mai embernek ez az ünnep? A bűn végtelen áradatával találkozunk nap, mint nap, amely már tragikus helyzetbe hozza társadalmunkat és népünket.
Olyan jó rátekinteni Szűz Máriára, mert nem igaz az a kijelentés, mely szerint, Mária levette kezét népünkről. Nem levette, hanem oltalmazóan kiterjesztette fölénk és hathatósan védi népünket elveszejteni akarókkal szemben!
Jó rátekinteni az oltalmazó, s egészen tiszta Asszonyra, aki Patrónánk, mennyei édesanyánk és közbenjárónk. Küzdelmünk a hazugság, a bűn és sötétség ellen időközönként talán reménytelennek és gyengének tűnhetik, mint az adventi lámpás pislákoló fényének küzdelme a decemberi sötétséggel. De a lámpás mégis fénylik! Így Szűz Mária is a bűn sötétségében élő világnak, különösen is azoknak, akik szabadulni vágynak a sötétségből hajnalcsillagként mutatja az üdvösségre, az Úrral való találkozáshoz vezető utat.
Ámen.