2016. július 14., csütörtök

Gyertek hozzám

„Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terheket hordoztok, én megkönnyítelek titeket... s megtaláljátok lelketek nyugalmát” (Mt 11, 28—29).
Jézus, aki azért jött, hogy „örömhírt vigyen a szegényeknek, szabadulást hirdessen a foglyoknak... hogy felszabadítsa az elnyomottakat” (Lk 4, 18), minden embert magához hív, különösen pedig azokat, akik testben vagy lélekben szenvednek, akiket gyötörnek az élet nehézségei: megvigasztalja és erővel tölti el őket, könnyebbülést és pihenést nyújt nekik.
Korunk tevékenységi lázban szenvedő, megállni képtelen emberének igen nagy szüksége van megújító pihenőkre. Nem lustaságot rejtő pihenésről van szó, hanem magányról, csendről és imáról, vagyis azokról az elengedhetetlen feltételekről, amelyek közepette találkozhat Istennel és önmagával. Jézus ezt a pihenést kínálja fel a vele való bensőséges kettesben: „Gyertek velem külön valami csendes helyre, és pihenjetek egy kicsit!” (Mk 6,31).
E nélkül a kikapcsolódás nélkül a legkezdetlegesebb benső élet is elképzelhetetlen. A tevékenységnek, bármily fontos és sürgős legyen is, meg kell maradnia ezek között a gátak között, hogy elegendő teret hagyjon a legmagasabb rendű aktivitásnak, az imának.
Szentek ezek az övezetek, és senki sem áldozhatja fel őket annak kockázata nélkül, hogy lelki élete teljesen el ne satnyuljon. Itt is érvényesek Jézus szavai: „Keressétek mindenekelőtt Isten országát” (Lk 12, 31). Isten országa, bizonyos szempontból, már jelen van annak a kereszténynek szívében, aki a Szentháromság lakóhelye: ezt a birodalmat azonban csak úgy lehet felfedezni, ha időnként otthagyunk mindent és mindenkit, ha csendben és magányban, az Istennel folytatott személyes és meghitt párbeszédben összeszedjük magunkat.

Ámen