2016. július 25., hétfő

Szent Jakab

Szent Jakab

Az apostollisták (Mk 3,17.18; Mt 10,2-3) Jakabot Zebedeus és Szalóme fiának és János apostol testvérének mondják. A testvérek heves természete miatt az Úr a "Mennydörgés fiainak" nevezte őket. Jézus szűkebb, előnyben részesített körébe tartozott, így ott volt a Tábor hegyén és a Getszemáni-kertben is. Ő volt az első az apostolok között, aki vértanúságot szenvedett. Heródes Agrippa király végeztette ki 42 körül.
Jakab jellemét vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a heves és talán kezdetben nagyravágyó fiatalember készséges lett az Úr követésére, lelkes és bátor barátja volt Jézusnak.
Sevillai Izidorra visszamenő hagyomány szerint Jakab térített Spanyolországban. A másik hagyomány szerint Jakab maradványait Compostelába vitték, ahol templomot emeltek tiszteletére.
Compostela a középkortól kezdve mind a mai napig jelentős zarándokhely. Ma az El Camino zarándokút ismét nagyon népszerű, és részletes beszámolók látnak napvilágot annak fizikai erőfeszítéseiről és lelki eredményeiről.
Szent Jakab apostol Jézus követésében, a róla szóló tanúságtételben lehet példaképünk. Őt ünnepelve szeretnénk Jézus követésében megerősödni.

Ámen