2016. november 17., csütörtök

Bárcsak felismernéd

Bárcsak felismernéd te is….
Nemcsak Jeruzsálemnek szólnak e szavak. Nekem is. Sok mindent nem látok még. El van rejtve szemem elől, vagy még nem éles a látásom, vagy mást látok fontosnak……
Ima, lelki vezető, lelkiismeret-vizsgálat, szentírásolvasás, hittanórák…. Mind-mind segíthetnek, hogy felismerjem: mi válik üdvösségemre Uram, bárcsak felismerném én is, hogy mi válik üdvösségemre.
Fényt és erőt kérek, hogy lássam és meg is tegyem, ami az üdvösségemet szolgálja!
(Adoremus 2005.

Szent Gertrúd
A középkor egyik legkedvesebb alakja, és írásai miatt mindenkor a lelkiélet tanítómesterei közé fog számítani. Valószínűleg Thüringiában született, 1256-ban. Ötéves korában kolostorba került, és ott Szent Mechtild volt a tanítója. Kitűnően megtanult latinul, és nagy tudományos műveltségre tett szert.
26 éves korában lelki eljegyzésben volt része az Üdvözítővel, és ettől kezdve misztikus életet élt. Csodálatos kinyilatkoztatásokban volt része, elragadtatásokban, melyeknek valódisága mellett gyermekded egyszerűsége, józan bölcsessége és feddhetetlen életszentsége tanúskodott.
Kinyilatkoztatásait az Üdvözítő parancsára latin nyelven leírta. Sok írása elveszett. A megmaradótokat tökéletes latin nyelvezet, nemes egyszerűség, világosság, teológiai mélység, és forró istenszeretet jellemzi. A nép kezdettől fogva szentként tiszteli.

Méltán mondja róla a szentmise Kezdőéneke:

Íme, a bölcs szűz, az okos szüzek közül való,

aki égő lámpásával ment Krisztus elé.