2016. november 5., szombat

Évközi 32. vasárnap

Évközi 32. vasárnap 2016

Bevezetés
A mai, évközi 32. vasárnap evangéliumában a szadduceusok Jézussal folytatott ironikus vitáját fogjuk hallani. Kitalált tanmeséjükkel érvelnek az örök élet ellen.
Népünk mai szadduceusai, hasonló ateista elvekkel mossák ki népünk tudatából az örök élet hitét, és kifinomult módszereikkel kényszerítik a hit nélküli életet népünkre.
Gondolkodtunk-e már azon, hogy ennek milyen következményei vannak szellemi, anyagi, erkölcsi és érzelmi vonalon? Közeli és távoli jövőkép nélkül, céltalanul, a megsemmisülés tudatával élni?

Kirié litánia
Urunk! Bocsásd meg, hogy csukott szemmel járunk e világban és nem vesszük észre a sötétség cselekedeteit. Uram irgalmazz!
Urunk! Bocsásd meg, hogy bár tudjuk, hogy vétkesek közt cinkos, aki néma, és mi mégis némák vagyunk. Krisztus kegyelmezz!
Urunk! Bocsásd meg, hogy bár tudjuk, hogy nekünk is szólnak az Írás igéi: Hirdesd az evangéliumot, akár alkalmas, akár alkalmatlan. Mi mégsem hirdetjük. Uram irgalmazz!

Evangélium után
A zsidóknál érvényben volt egy olyan házassággal kapcsolatos törvény, amely a sógort kötelezte egy adott esetben. Ha egy férj gyermek nélkül halt meg, akkor a nőtlen testvérének, az volt a kötelessége, hogy feleségül vegye az özvegyet. Az első gyermeket, aki ebből a házasságból született, az elhunyt gyermekének tekintették. Így akarták biztosítani, hogy lehetőleg minden izraelita férfinak legyen utóda.
A szadduceusok által elmondott változatról azonban nincs szó a Törvényben. Ez a törvény arra a lehetőségre már nem gondolt, hogy több testvér hal meg egymás után. A kérdezők, - már akkor is értettek a cél érdekében történő manipuláláshoz, - csak azért találják ki, hogy nevetségessé tegyék az örökéletben való hitet. Miként az adógarassal való próbálkozásukkal, úgy ezzel sem tudták Jézust tőrbe csalni. Ott az adjátok meg a császárnak, ami a császáré, itt meg a feltámadás után nem nősülnek az emberek válaszával némította el őket.
Nem tudom, hogy más népeknek voltak-e, vannak-e ilyen törvényei. De azt tudom, legjobb tudásom szerint, hogy népünknek nem voltak, s ma sincsenek megmaradási törvényei.
Mégis, büszkén, és egyre hangosabban hangoztatjuk, hogy keresztény nép vagyunk. Pedig keresztény voltunk fénye már rég elkezdett homályosodni.
Amikor az 1894-es házassági jog, az országgyűlés határozatával, 1895-ben hatályba lépett. Ekkor mondta az egyik katolikus képviselő: „Félek, hogy ezzel a szavazattal Magyarország megszűnt keresztény állam lenni.”
A házasságkötéshez elegendő, s kötelező volt a polgári házasság.
Szabaddá vált a válás.
A törvény hatályba lépésekor, 1895-ben 56.6023 házasság kötés, és 500 válás volt (0,9%)
Az I. Világháború után 1925-ben 74.382 kötés és 5.750 válás volt (7,7%)
A II. Világháború után 1949-ben már 107.820 házasságkötés és 12.556 válás (11,6%) volt.
S 2001-ben már csak 43.583 házasságkötés, de 24.391 válás (56,0%) volt. És egyre több a be, vagy be nem jegyzett élettársi kapcsolat.
És itt vannak az utód nélküli házasságok.
Legnagyobb együttérzésem azoknak, akiknek nem adatott meg, hogy gyermekeknek adhatnak életet.
És itt van egy olyan, helyzetet súlyosbító törvény, amelynek megszavazásakor 1956-ban a Magyar Katolikus Konferencia körlevelében így fogalmazott: „Tatár, török nem tudta elpusztítani nemzetünket, de ez a törvény lehetővé tette, hogy népünk önmagát pusztítsa el.”
Elnézést kérek a prófétai előrejelzéssel kapcsolatos adatok megemlítéséért.
1956-ban a kioltott magzati életek száma 82.463 volt.
1969-ben 2006. 817. Ez volt a csúcs. Egy év alatt 7 Esztergomnyi élet kioltása, mintha 7 Esztergom nagyságú várost töröltek volna le hazánk térképéről. Hála Istennek, a növekvő csökkenés már megszűnt.
2015-ben már csak 31.400 magzati élet kioltás történt.
De gondolkodó lények vagyunk, tudjuk hová vezet a magzati élet kioltás. Oda, hogy népességünk már 10 millió alá esett. S vannak már, akik nemzetünk nemzetiséggé válásával, sőt a történelem színpadjáról való eltűnéssel számolnak.
De én vallom, hogy ez nem matematikai számítás kérdése. Csak az általam is említett 206 ezerről 31 ezerre való csökkenés mit bizonyít? Nemde azt, hogy megállítható? Én hiszem, hogy vissza is fordítható.
Ha népünk nem dugja fejét struccmadárkéntfejét a homokba. Ha népünk látja a problémát. És nem akar utód nélküli egyedekből, szinglikből álló nép lenni. És, ha van még népünkben élni akarás,nemzetállamként való megmaradási akarat.
És nem felejti el a Teremtés könyvének első sorait sem. Néktek adom ezt a földet. Szaporodjatok és sokasodjatok. Hajtsátok uralmatok alá.
Nekünk, magyaroknak ezt a tejjel mézzel folyó országot adta az Úr hazául. Drága föld ez számunkra. Őseink vérükkel öntözték ezt a földet.
És mi, mivel nem tartjuk meg az Úr parancsát, a "Sokasodjatok és szaporodjatok" isteni parancsot, úgy néz ki, nem tudjak megtartani. Nem tudjuk belakni. És itt a veszély, amelyet csak az Úr parancsait megtartva tudunk elhárítani. Megtartva azokat a parancsokat, amelyeket azért adott az Úr nékünk, hogy hosszú és boldogéletűek legyünk e földön.

Ámen