2016. november 29., kedd

Követték őt

Követték őt
A keresztény tanítás  szerint a világ  és benne az  ember a teremtő  Isten   alkotása, ezért mind  a világ, mind  az ember létezésének  van értelme  és   célja, és pontosan az a feladatunk, hogy ezt az eredeti isteni elgondolást   felfedezzük és megvalósítsuk.
A világ az ember végtelen élettere,  amelyet   Isten ránk  bízott,  hogy  tovább  építsük.  Ezért  van  helye  a  művészi   elképzeléseknek, a technikai  vívmányoknak, a  tudományos kutatásoknak  és   felfedezéseknek egyaránt, amelyek mind-mind azt a célt szolgálják, hogy az Isten által jónak alkotott világot jobbá tegyük vagy legalábbis ne  tegyük tönkre, ne tegyük élhetetlenné.
„Áldalak téged, Atyám, mennynek és földnek Ura” – olvassuk Jézus imáját  a mai evangéliumban. Majd azzal folytatja, hogy Isten titkai rejtve maradnak azok előtt, akik bölcsnek és okosnak tartják magukat, miközben a szegények és az egyszerű  emberek előtt  feltárul az Isten  országának titka.
Jézus által, azaz  a  megtestesült  Ige  által,  valamint  az  ő  küldöttei,  az apostolok  által  Isten  megszólítja   az  emberiséget,  elmondja   nekünk örömhírét. Ha  bölcsnek és  okosnak tartjuk  magunkat, akkor  nem  vagyunk kíváncsiak Istenre és elfordulunk tőle. Ha tudunk alázatosak és  kicsinyek lenni, akkor  megnyílik szívünk  az isteni  örömhír és  szeretet előtt  és válaszolni tudunk rá szeretettel. (his)

   Imádság:

Ó, isteni fényesség, a te megmérhetetlen szereteteddel nyisd meg lelkünket a hitnek, hogy téged igazán megismerjünk. Tágítsd ki szívünket, hogy téged befogadhasson! Illess bennünket, hogy tiszta szeretettel keressünk  téged, benned megpihenjünk,  és veled  egyesüljünk, mint  ahogy egyek  a tagok  a testben a  fejjel, és  amint egy  a  szőlővessző a  tőkével. Engedj  a  te erődből és a te kegyelmedből élni mindvégig, míg csak el nem jutunk  szent színed látására!
   Granadai Szent Lajos