2016. november 30., szerda

Szent András

Szent András

   Az apostoli hivatás titkára és jelentőségére igyekszünk figyelni ma, Szent   András apostol  ünnepén.  Az  apostolok a  Jézus  személyében  megvalósult   üdvtörténeti események  tanúi  voltak  az Úr  földi  életében,  majd  ezen   események hirdetői lettek a mennybemenetelt követően. 
Az apostoli hivatás   életmód és küldetés csak a Krisztushoz való viszonyban értelmezhető. Jézus   az, aki  kiválasztotta  és  meghívta  őket,  ő  adott  nekik  megbízást  a   tanúskodásra és hatalmat küldetésük teljesítéséhez. Az apostolok  életében   nincs semmi egyénieskedés, nem a maguk útját akarják járni, hanem  egészen   átadják magukat  Jézusnak.  Mesterük nem  egy  könyvet, nem  egy  elméleti   tanítást, nem egy újszerű eszmerendszert  bízott rájuk, hanem azzal  bízta   meg őket, hogy azt hirdessék, amit az évek során vele átéltek, személyesen   megtapasztaltak. Olyan  tanúk  ők, akik  saját  hitüket, azaz  a  megváltó   Krisztusba, az ő halálába  és üdvösségszerző feltámadásába vetett  hitüket   adták tovább.  
Az apostoli igehirdetés hitelességét két dolog igazolja. Egyrészt az, hogy   magától Krisztustól kapták küldetésüket.  Másrészt: az Úr megígérte  nekik   és elküldte számukra a Szentlelket, hogy helyesen értelmezzék és hirdessék   azokat az  eseményeket,  amelyeket  Jézussal átéltek.  Ahogyan  egykor  az   apostolokat a  Szentlélek elvezette  a teljes  igazságra (vö.  Jn  16,13),   ugyanúgy tárja  fel előttünk  is a  Lélek az  üdvtörténet és  a  megváltás   titkát!
(his)