2017. április 9., vasárnap

Christoph Schőnborn

Christoph Schönborn bíboros gondolatai 2017. április 9.
Virágvasárnapra (Mt 21, 1-11)

Micsoda ellentét! Majdnem naponta kapunk híreket Moszulból, a szenvedésektől megpróbált Irak második legnagyobb városából. 2014-en foglalták el a Daesh csapatai. Létrehozták ott a terrorra épített uralmukat. Sokan elmenekültek, mindenek előtt keresztények, akiknek kétezer éve ott volt a hazájuk. Közben tombol a felszabadító háború. A város nagy részét sikerült vissza foglalni. Ám a Daesh terrorja még erősen tartja magát az óvárosban, és sok áldozat lesz még, amíg a város végleg felszabadul. Sok keresztény azt reméli, hogy  visszatérhet ősi szülővárosába.

Micsoda ellentét! Jézus nem páncéllal és nehézfegyverzettel jön Jeruzsálembe. Jeruzsálemet megnyerni akarja, és nem elfoglalni. Fel akarja szabadítani, de nem erőszakkal. Az ő bevonulása a városba nem véres ütközet sok halálos áldozattal. Csupán egy halott van, és ez ő maga. Mert nem úgy jött, mint akinek politikai hatalma van, mint egy katonai győztes, hogy uralkodjék, hanem azért, hogy életét Jeruzsálemért adja, a népéért és minden emberért.

Mit mondhat Virágvasárnap egy erőszakkal és terrorral terhelt világnak? Minden évben pálmaágak avagy barka megáldásával ülik meg az ünnepet. Közkedvelt a körmenet a pálmaágakkal. Ez nem tiltakozó menet, nem hangos demonstráció. Azt mutatja meg, hogy miképp akar Jézus ma is eljönni hozzánk. Jézus egy teherhordó állatot kér kölcsön, hogy bevonuljon Jeruzsálembe. Nem lóról van szó, ami harci lovasságra emlékeztetne, hanem egy szamárról a csikajával. Mindenki érti ezt a jelet. A Bibliában ugyanis az áll, hogy a béke megígért királya nem lóháton érkezik, hanem "szelíd ő, s szamárháton ül".

Jézus szerénysége lelkesedést vált ki. Mennyire más az ő magatartása, mint a római megszállóké vagy az ország nagyjaié! Sokan érzik, hogy Jézus egy másmilyen király, mint azon uralkodók, akiket egyébként megtapasztalnak. Jézushoz kiáltják "hozsannájukat".  Ez tulajdonképpen egy könyörgő felkiáltás, mert szó szerint azt jelenti, hogy " kérlek, segíts"! A Jézust éltető tömeg száján reménytelien hangzik: "Hozsanna Dávid Fiának!" Jézus, hozz segítséget! Jézus, a nagy királynak, Dávidnak utóda fog békét hozni. Isten küldötteként érkezik. Ő a segítség, aki a magasságból jő, magától az Istentől: "Hozsanna a magasságban!"

Ma a templomban a körmenet után Jézus szenvedéstörténetét olvassuk fel vagy énekeljük el. Hogy egyeztethető ez össze a Virágvasárnap örvendező légkörével? Mert Jézus éppen ezért jött Jeruzsálembe. Tudta, hogy mi vár rá, és azt akarta, hogy ez megbízatásának célja, életének értelme legyen. A tömeg, ami őt lelkesen kísérte a városba, ezt nem tudta. A béke egy erős királyát kívánta, és bizonnyal nem egy kigúnyolt és megfeszített embert. Mi, akik ma Virágvasárnapot ünnepeljük, tudjuk, mi volt a dolog kimenetele. Tudjuk, hogy a hangos "Hozsannát" néhány nappal később a még hangosabb "feszítsd meg őt" követi. De azt is tudjuk, hogy e hét végén a Húsvét vasárnap lesz: Jézus győzelme a halálon, az ő feltámadása!

Ma veszi kezdetét a Nagyhét, ami a Húsvéttal végződik. Mily nagyon kívánjuk a szörnyen szenvedő moszuli embereknek, hogy szenvedésük útja számukra is majd egy örömteli Húsvétban végződjék!