2017. április 18., kedd

Mária Magdolna találkozik Jézussal

Húsvéti idő, 1. hét Kedd
Az Olvasmányhoz fűzött gondolat:
„Nem hagyod lelkem a holtak honában, nem engeded, hogy pusztulást lásson szented”. A mai olvasmányokban kétszer is szerepel a 15. zsoltárnak ez a mondata. Szent Péter apostol ezt az ószövetségi fohászt egyértelműen Jézusra értelmezi. Ő az, aki a leghitelesebben elimádkozhatta ezt a zsoltárt.
Az Evangéliumhoz fűzött gondolat pedig ez:
Az evangéliumban Szent János Mária Magdolnát az Egyház jelképeként állítja elénk. Jézus halálával az Egyház homályban van, de keresi a világosságot, amelyet a feltámadás hite hoz meg. Jézus már nem tartozik ehhez a világhoz, magunktól már nem ismertetjük fel, csak ha ő megszólít. A válaszunk a hit kifejezése. Egyben küldetést is kapunk tőle. Hirdetnünk kell szavunkkal és életünkkel, hogy Jézus feltámadt.

 (Adoremus 2006.)