2017. április 25., kedd

Szent Márk evangelista

Szent Márk evangélista
Feltámadása után Jézus kiárasztotta a tanítványokra a Szentlelket, majd küldetést adott nekik, hogy hirdessék az evangéliumot a föld végső határáig.
Máté a zsidókhoz szólt, míg Péter és Pál Rómában hirdették Krisztust. Vértanúhaláluk után Pál tanítását Lukács, Péterét Márk rögzítette írásban.
A mai szentleckében is ott látjuk Márkot Péter oldalán. Legyetek alázatosak, józanok, és virrasszatok – hallotta Pétertől, és megőrizte, amit mondott.

Szent Márk evangéliumát Jézus mennybemenetelével zárja: „Felvétetett a mennybe, és helyet foglalt az Isten jobbján.” Beteljesültek az ószövetségi próféciák, valóra vált a 109. zsoltár jövendölése: „Így szól az Úr az én Uramhoz: ülj a jobbomra, míg ellenségeidet lábad alá vetem.” Jézus győzedelmeskedett a halálon, megtörte a sátán uralmát.