2016. október 19., szerda

Éberen várjátok

Jézus nem akar tudatlanságban hagyni bennünket, ezért kéri, hogy állandóan legyünk készenlétben, mert akkor érkezhet meg, amikor nem is sejtjük. Ezzel nem ijesztgetni szeretne, hanem a fiaiért aggódó apa hangján szól hozzánk.
Nem bebiztosításról van szó, hiszen Isten szándékai sokkal nemesebbek, mint azt gondolnánk. Mindannyian az ő megszentelő kegyelmére vagyunk utalva, hiszen „nincs üdvösség senki másban. Mert nem adatott más név az ég alatt az embereknek, amelyben üdvözülhetnénk.” (ApCsel 4,12)
A következőkben a bűntől megsebzett ember állapotáról hallottunk. Aki tudva és akarva ellenszegül Isten parancsának, azt nagyobb felelősség terheli, mint azt, aki legyőzhetetlen tudatlanságból vagy akaratlanul vétkezik.

Ezért mondja Jézus, hogy aki sokat kapott attól többet fognak számon kérni, aki pedig nem tudta az Atya akaratát kevesebb verést fog kapni. (Lk 12, 48) Éljünk ésszerűen és Isten akaratában megnyugodva, hogy életünket Isten ölelő karjaiban végezhessük be.