2016. október 28., péntek

Szent Simon és Szent Júdás Tádé

Szent Simon és
Szent Júdás Tádé

Szent Simon és Szent Júdás Tádé apostolok ünnepén az evangélium a tizenkét apostol kiválasztásáról és nevük  felsorolásáról szól. E tizenkét  személy lett a  magja a  krisztusi közösségnek,  az Egyháznak.
Miért hozta  létre Jézus ezt a közösséget? Miért akarta, hogy követői közösséget  alkossanak? A válaszhoz onnan  kell kiindulnunk,  hogy Jézus  az üdvösség  örömhírének hirdetője és az üdvösség közvetítője. Lukács bátran hirdeti ezt, ezért  is nevezi  Jézust   írásában  Üdvözítőnek.
Az  üdvösség   műve  nem   Jézus mennybemenetele után kezdődik, mintha az apostolok kezdtek volna  hirdetni egy üdvözítő  tanítást. Az  üdvösség Jézus  Krisztus személyével  kezd  el megvalósulni  a   világban.   Egész  életében,   valamint   halálában   és feltámadásában is Üdvözítőnek mutatkozik.
Jézus  azt  szeretné,  hogy  az   üdvösség  műve  távozását  követően   is folytatódjék. Azért gyűjt maga köré tanítványokat és azért választja ki az apostolokat, hogy tanúi és küldöttei  legyenek, akik az általa  megkezdett munkát folytatják. Az  üdvösség nem emberi  elképzelés, elgondolás,  hanem Isten terve az emberrel. Az üdvösség út, amelyen az ember jár és  Istenhez ér.  Ezen  az  úton  az  apostolokra  alapozott  Egyház  vezet  minket   a Krisztustól, az Üdvözítőtől kapott megbízás alapján. Máshová vezető utakon sem elindulni, sem haladni nem érdemes.

(his)