2016. október 14., péntek

Templomszentelés

A mai nap, a liturgiával templomunk felszentelésének 82. évfordulóját ünnepeljük.
A templomunk, a templomfalán elhelyezett táblán olvasható szöveget olvasom:
Épült az úr 1933-34-ik évében Isten dicsőségére, Páduai szent Antal tiszteletére.
Őszentsége XI. Pius pápa uralkodása, nagybányai v.Horthy Miklós kormányzósága, dr. Serédi Jusztinián bíboros hercegprímás püspöksége, Szendy Károly polgármestersége, p. Hermann Hermenegild ofm tartományfőnöksége idejében.
p. Unyi Atanáz ofm plébános, p. Bónert Valerián ofm pasaréti házfőnök, dr. Tholt József világi egyházközségi elnöksége, Józsa László pasaréti kápolna bizottság elnöke, Zseltvay Elemérné alelnöknő, valamint a bizottsági tagok buzgó és odaadó közreműködésével, a hívek adakozó hozzájárulásával Rimanóczy Gyula okl. építészmérnök tervei alapján
Illő, hogy főhajtással gondoljunk őseinkre, a templomépítő eleinkre, magyarokra. Azokra, akik ezt a templomot, és azokra mind, akik a Kárpát – medence szent helyére építették Magyarországot.
Miért épít az ember templomot? Istenért, hazáért, magunkért. És még valamiért. Azért, mert annál, hogy az ember saját lelke templomában egyedül imádkozik, csak egy nagyobb dolog van, ha közös célért együtt imádkozunk, és ezt cselekedjük az ő emlékezetére.
Ámen