2016. október 5., szerda

Miatyánk

Jézus a legtöbb  esetben úgy beszél  Istenről, mint saját Atyjáról, máskor  pedig arra bátorítja követőit,  tanítványait, egész hallgatóságát, hogy Atyaként tekintsenek Istenre.
Ugyanez a gondolat figyelhető meg  akkor is,  amikor imádkozni  tanítja őket.  A Jézus  által tanított ima  egészen  közel hozza  hozzánk  Istent. Nem  a  magunk  bűnös világába akarjuk őt lerántani, hanem gyermeki lelkülettel, egyszerűséggel, bizalommal szeretnénk Istenre tekinteni.
Egyik tanítványa  ezzel  a kéréssel  fordul  Jézushoz: „Uram,  taníts  meg minket imádkozni, mint ahogy János is tanította imádkozni tanítványait.” E kérést tehát azzal indokolja, hogy Keresztelő János is tanította imádkozni tanítványait, ahogyan ezt  más rabbik,  tanítók is  tették. A  tanítványok látták imádkozni Mesterüket,  és akkor  hangzik el a  kérés, amikor  Jézus éppen befejezte  imádságát.

Talán  jogosan  érezzük azt,  hogy a  kérés  a következőt  is  tartalmazza:  taníts  minket  úgy  imádkozni,  ahogyan  te imádkozol! És valóban,  miként Jézus Atyjának  szólítja Istent,  ugyanerre bíztatja a kérdezőt és valamennyi tanítványát. Imádságunk mindig abból induljon ki,  hogy Isten gyermekei vagyunk és  bátran atyámnak szólíthatjuk Istent. (his)