2016. december 28., szerda

Aprószentek

   Isten-szeretőknek valóban minden a javukra Karácsony öröme nem tartott sokáig, mert mindjárt az ünnep másnapján Szent   István vértanúságára emlékeztünk, majd ismét vértanúkra, az  Aprószentekre   emlékezünk  a  mai   napon.  Azokat  az   ártatlan  gyermekeket   nevezzük   Aprószenteknek, akiket Jézus miatt  öltek meg Betlehemben.
Heródes  király   saját földi  hatalmát  féltve adta  ki  a kegyetlen  parancsot,  miszerint   Betlehemben minden két évnél fiatalabb fiúgyermeket meg kell ölni. Katonái   kérdezés,  mérlegelés  nélkül   teljesítették  a   parancsot.
Az   emberi   féltékenység, a kicsinyesség  az uralkodót  szörnyű cselekedetre  indítja.   Hatalmával visszaélve ártatlanok életét oltja ki.   De mindez  nem rendítheti  meg  Istenbe vetett  hitünket! Bár  nagynak  és   legyőzhetetlennek tűnik az emberi gonoszság, mi hisszük, hogy Isten jósága   képes   minden   fájdalmat   szeretetté   alakítani.   Bár   sok   esetben   megfékezhetetlennek tűnik az emberi rosszindulat, mégis szilárdan hisszük,   hogy  legyőzhető  a  jósággal.
Bár  látszólag  emberek  irányítják  saját   kényük-kedvük szerint  az eseményeket,  mégis  hiszünk abban,  hogy  végső   soron Isten  akarata  fog megvalósulni.  A  Szent Család  megmenekülése  a   Gondviselésnek köszönhető.

Törekedjünk arra,  hogy megmaradjon bennünk  az   Isten iránti igaz szeretet,  az ő gondviselésébe  vetett bizalom, mert  az Istent szeretőknek minden a javukra válik.