2016. december 29., csütörtök

Simeon

Karácsony nyolcadában az evangéliumokban Jézus születése körüli eseményeket olvassuk. A mai evangélium Jézus templomban való bemutatását állítja elénk. Az agg Simeon felismeri a kisdedben a világ világosságát.
Elhangzik ajkáról az esti zsolozsmában naponta imádkozott gyönyörű ima: „Most már elbocsáthatod szolgádat Uram, szavaid szerint békességben, mert szemeim meglátták szabadításodat.”
Szeretnénk mi is felismerni Jézust a másik emberben. Szeretnénk mi is tanúságot tenni az Isten szeretetéről.

Ámen