2016. december 21., szerda

Mária és Erzsébet találkozása

Adventi idő, December 21.
Karácsony ünnepe a másik ember felé indít bennünket. Tudok-e együtt örülni a másikkal? Tudok-e segítségére sietni a másik embernek? És felismerjük-e a hozzánk érkezőben az Istentől megáldott, az Istentől hozzám küldött embert, miként Mária és Erzsébet felismerték egymásban az Istentől küldöttet.
Ha hallottuk, Keresztelő János és Jézus születésének hírüladása után az események a két gyermeket váró édesanya találkozásával folytatódnak.
Máriát az a szándék vezeti, hogy  segítségére   legyen   Erzsébetnek a szülés  előtti időben, valamint  megossza vele örömét,  hogy hamarosan ő is gyermeknek ad életet.
Kettejük találkozását az öröm és ujjongás jellemzi,  amely a  mindenható   Isten felé  hálaadásként,  magasztalásként, dicsőítésként  nyilvánul  meg.

Kövessük példájukat.