2017. március 17., péntek

A gonosz szőlőmunkások

A  gonosz  szőlőmunkásokról  szóló  példabeszéd  azt  az  Isten által embernek adott   lehetőséget  szemlélteti, amellyel szembe  lehet  fordulni  vele Istennel, ahogyan a gonosz munkások  szembeszálltak a szőlőskert urának  szolgáival.
Igen, a szabad akarattal rendelkező ember meg tudja tenni, hogy  kezébe veszi a dolgok irányítását. Mindennek megvannak a következményei, s talán éppen ezzel nem számoltak a Jézus példabeszédében szereplő szőlőmunkások. Teljes esztelenségnek tűnik cselekedetük.  Vajon arra számítottak, hogy  a gazda vég nélkül eltűri majd gonoszságukat? Vagy talán abban reménykedtek, hogy elmarad a felelősségre vonás? A szőlőmunkások gonoszsága nyilvánvaló, s nem csak szándékuk gonosz, hanem mindez megnyilvánul cselekedeteikben is.
A gonosz emberi magatartás sérti Isten jóságát, aki  ennek ellenére sem  a gonoszok megbüntetésére  figyel, hanem keresi az új lehetőséget. Új munkásokra akarja bízni tulajdonát, új emberekre akar építeni,  olyanokra, akik engedelmesek  iránta, elvégzik  a rájuk bízott feladatot és teljesítik  kérését.

Isten azért küldi el  Fiát, Jézust a  világba, hogy  ő mutasson  nekünk példát  az engedelmességre,  a mennyei Atya akaratának tökéletes teljesítésére.  A böjti időben Isten új lehetőséget kínál  fel  nekünk. A bűnbánat  és a  megtérés  által  meghív minket, hogy jó munkásai legyünk.