2017. március 23., csütörtök

Belzebub

Nagyböjti idő, 3. hét Csütörtök
Belzebub
A tanítványainak megjelenő feltámadt Üdvözítő békét hirdet apostolainak. Ugyanakkor az Újszövetség népe megőrizte az Ószövetség történeti könyveiben szereplő harcok leírását.
A II-III.század fordulóján élt Origenész szerint mindez azt jelenti, hogy a választott nép küzdelmei előképei a keresztény ember lelki harcainak.
A mai evangéliumi szakaszban is lelki harcról van szó: a gonoszság hatalmai és a világosság fiai között. Téved, aki azt mondja, hogy korunkban nem léteznek a sötétség kifürkészhetetlen erői. Háborúk, megoldhatatlannak tűnő társadalmi feszültségek, a szenvedélyek rabsága ma is jelzik Belzebub hatalmának erejét.
Szent Pál az efezusi levélben így biztat, mindnyájunkat: „Öltsétek föl az Isten fegyverzetét, hogy a sátán cselvetéseinek ellenállhassatok.”

(Adoremus 2006.)