2017. március 2., csütörtök

Nagyböjti cselekedetek

A tegnapi napon a hamvazószerdai evangélium kapcsán már megismerkedtünk  a nagyböjti időszak  három jellegzetes  cselekedetével, az  imádkozással,  a böjtöléssel és az adakozással, amelyek mérföldkövek nagyböjti utunkon.
Az ima arra  való, hogy  rendezzem és  megújítsam kapcsolatomat  Istennel.  A böjtölés  azt  szolgálja,  hogy  szembenézzek  önmagammal  és  bűnbánattal törekedjek  a  lelki  megtisztulásra,   megújulásra.  Az  adakozás   pedig megnyitja szívemet  a  szegények,  a  rászorulók  felé,  s  így  megújítja kapcsolatomat embertársaimmal.
Vigyáznunk kell azonban arra,  hogy e cselekedetek  gyakorlása során ne  a külsőségekre figyeljünk, hanem  azok lelki tartalmára.  Ebben segít a  mai evangélium, amely azt  a jelenetet idézi  fel, amikor Jézus  megjövendölte apostolainak szenvedését,  halálát  és  feltámadását.
Az  Úr  szavai  azt jelzik, hogy mennyire  tudatosan vállalja a  szenvedést és a  halált a  mi megváltásunk érdekében.
Jézus azt  kéri  tőlünk, hogy  mi is  vegyük  fel életünk keresztjét! A kereszt, főként a betegség és a szenvedés  keresztje ajándék  számunkra.  A  keresztet   a  bennünket  üdvösségre  hívó   Isten ajándékozza  nekünk,  hogy  próbára  tegyen  minket,  mennyire   gondoljuk komolyan  Krisztus  követését.  Ha  keresztünket  hordozva  járunk  az  Úr nyomában,  akkor  a  feltámadás,  a  dicsőség,  az  örök  élet  útján is követhetjük őt.

(HIS)